Cap a una coordinació més digital de la Seguretat Social

Descarregar Pdf

En una comunicació específica, la Comissió ha proposat mesures concretes per continuar digitalitzant la coordinació dels sistemes de seguretat social a Europa. La Comunicació estableix mesures per agilitzar i simplificar l'accés als serveis de seguretat social a través de les fronteres fent ple ús de les eines digitals, cosa que reduirà la càrrega administrativa per als ciutadans i les empreses.

D'aquesta manera es milloraran els intercanvis d'informació entre les institucions nacionals de seguretat social i s'acceleraran els processos de reconeixement i concessió de prestacions per als que hi optin a través de les fronteres. Per tant, els europeus ho tindran més fàcil per viure, treballar i viatjar fora del seu país, les empreses s'enfrontaran a menys dificultats per fer negocis a altres països de la UE i les administracions nacionals podran coordinar la seguretat social a través de les fronteres més fàcilment.

Tot i les iniciatives prèvies per millorar el flux transfronterer d'informació sobre seguretat social, les institucions nacionals, els proveïdors d'assistència sanitària i les inspeccions de treball continuen enfrontant-se a obstacles per accedir a les dades i compartir-les, a causa de la insuficient interoperabilitat entre els sistemes nacionals. També s'incorre en costos, per exemple, en l'expedició i la verificació de documents acreditatius.

La Comunicació fa balanç dels avenços aconseguits fins ara en la digitalització de la coordinació de la seguretat social, presenta les iniciatives en curs en aquest àmbit i proposa accions futures per aprofitar plenament els beneficis que pot aportar la digitalització.

Mesures clau proposades

La Comissió insta els Estats membres a:

  • Accelerar l'aplicació nacional de l'intercanvi electrònic d'informació sobre seguretat social (EESSI) perquè sigui plenament operatiu a finals del 2024 a tot Europa. L'EESSI digitalitza els intercanvis entre les institucions nacionals de seguretat social per abandonar els procediments en paper, que requereixen molt de temps i comporten dificultats.
  • Realitzar més procediments de coordinació de la seguretat social totalment en línia, per tal de facilitar encara més la mobilitat i el treball a l'estranger, i garantir que les persones tinguin un accés ràpid a les prestacions a què optin. Els Estats membres poden basar-se en el Reglament sobre la passarel·la digital única, que preveu la plena realització en línia d'alguns procediments administratius importants per als ciutadans i les empreses com a molt tard el 12 de desembre de 2023.
  • Participar plenament en les activitats pilot de la targeta europea de la seguretat social (ESSPASS), que estudien com simplificar l'expedició i la verificació dels drets de seguretat social dels ciutadans a través de les fronteres.
  • Treballar per introduir carteres d'identitat digital de la UE (EUDI), que permetran als ciutadans de la Unió portar versions digitals dels seus documents acreditatius, com ara la Targeta Sanitària Europea (TSE), cosa que en facilitarà la verificació instantània per part de les institucions de seguretat social, les inspeccions de treball i els proveïdors d'assistència sanitària.
Consulteu el comunicat de premsa complet aquí