CORA.Repositori de Dades de Recerca (CORA.RDR)

Descarregar Pdf

CORA.Repositori de Dades de Recerca (CORA.RDR) és un repositori de dades federat i multidisciplinari per a la publicació de conjunts de dades de recerca en mode FAIR (Findable, Accessible, Interoperable i Reusable) i seguint les directrius de l’European Open Science Cloud (EOSC).

Permet a les universitats catalanes, centres de recerca CERCA i altres entitats que fan recerca la publicació de conjunts de dades de recerca (datasets) per augmentar l'eficiència i la transparència de la recerca a través d'una ràpida difusió dels conjunts de dades i facilitar-ne la seva reutilització.

Entre els principals beneficis de CORA.Repositori de Dades de Recerca, destaca:

  • T'ajuda a complir amb els requisits de les agències de finançament, tant europees com nacionals.
  • Augmenta la visibilitat de les dades gràcies a l'ús d'identificadors persistents (DOI) i de metadades genèriques o específiques per disciplina.
  • Permet la preservació de les dades a llarg termini (deu anys, com a mínim).
  • Assigna llicències CC0, i també d'altres de personalitzades.

La unitat de Biblioteca i Documentació ofereix suport en la gestió i difusió de les dades de recerca.

Trobareu més informació a la guia de Dades de recerca: suport en la gestió i difusió.