Atreure capacitats i talent a la UE

Descarregar Pdf

La Comissió proposa avui una política de migració legal ambiciosa i sostenible. En el marc de l'enfocament global de la migració establert al Pacte sobre Migració i Asil, la Comissió proposa iniciatives jurídiques, operatives i estratègiques que beneficiaran l'economia de la UE, reforçaran la cooperació amb països tercers i, a llarg termini, milloraran la gestió global de la migració. El conjunt de propostes inclou així mateix accions específiques destinades a facilitar la inserció al mercat laboral de la UE a tots aquells que fugen de la invasió russa d'Ucraïna.

El vicepresident per a la Promoció del nostre Mode de Vida Europeu, Margaritis Schinas, ha declarat: «Encara que en aquests moments els Estats membres s'estan ocupant de gestionar l'arribada de més de 5 milions de persones procedents d'Ucraïna, això no afecta la necessitat d'establir les bases d'un enfocament sostenible i comú de la migració laboral per respondre a la necessitat que hi ha a la UE de disposar a llarg termini de mà d'obra qualificada. Amb les iniciatives adoptades avui reconeixem que la migració legal té un impacte positiu a tots els nivells: ofereix als que volen migrar l'oportunitat de millorar la seva situació, proporcionant al mateix temps als països d'acollida més treballadors qualificats, cosa que alhora , estimula l’economia en benefici de tots».

Un marc legislatiu reforçat

Per tal de proporcionar un marc més eficaç per regular les vies legals d’accés a la UE, la Comissió proposa la revisió de la Directiva relativa al permís únic i la Directiva relativa als residents de llarga durada.

  • Un procediment simplificat per a l'obtenció del permís únic, que combina el permís de treball i el permís residència, agilitzarà i facilitarà el procés en benefici de sol·licitants i ocupadors. Aquest procediment permetrà als sol·licitants presentar sol·licituds tant des de països no pertanyents a la UE com des dels estats membres, i reforçarà també les salvaguardes per preservar la igualtat de tracte i assegurar la protecció davant de l'explotació laboral.
  • La revisió de la Directiva relativa als residents de llarga durada facilitarà l'obtenció de l'estatut de resident de llarga durada a la UE mitjançant la simplificació de les condicions d'admissió, per exemple permetent l'acumulació de períodes de residència a diferents Estats membres. D'altra banda, la revisió reforçarà els drets dels residents de llarga durada i dels membres de les famílies, inclosa la millora del procés de reagrupació familiar i la facilitació de la mobilitat dins de la UE.

Consulteu el comunicat de premsa complet aquí