Acreditació i valoració de la recerca

Descarregar Pdf

Foto: Llicència CC0

Des de Biblioteca i Documentació s’ha elaborat la biblioguia: Acreditació i valoració de la recerca. En aquesta guia es presenta informació sobre les principals entitats avaluadores de la recerca i sobre les eines que mesuren la qualitat de les publicacions a partir de paràmetres com ara el nombre de cites rebudes, els índexs d'impacte, la inclusió en bases de dades bibliogràfiques o la qualitat editorial.

Com ja sabeu, l’AQU Catalunya, l’ANECA i la CNEAI són les principals entitats que s’ocupen d’avaluar l’activitat de recerca del professorat de les universitats catalanes.

L’AQU Catalunya (l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya) té com a objectiu l'avaluació, l'acreditació i la certificació de la qualitat en l'àmbit de les universitats i dels centres d'ensenyament superior de Catalunya (ensenyaments, professorat, centres i serveis).

L’ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación), al seu torn, inclou diversos programes per avaluar l'activitat de recerca del professorat universitari, com ara el programa PEP, que avalua les activitats docents i investigadores, i la formació acadèmica dels sol·licitants per a l'accés a las figures de professor universitari contractat establertes a la LOMLOU.

Finalment, la CNEAI (Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora) realitza l'avaluació de l'activitat investigadora dels professors universitaris per atorgar un complement retributiu de productivitat (sexennis).

Trobareu més informació en aquesta biblioguia que us convidem a consultar.