Acord mundial històric a favor de la naturalesa i les persones

Descarregar Pdf

A la Conferència de les Nacions Unides sobre Diversitat Biològica (COP15) celebrada a Mont-real (Canadà) el passat 19 de desembre, la UE es va unir a 195 països en l'històric marc mundial de la diversitat biològica de Kunming-Montreal. Aquest marc conté objectius i metes mundials destinats a protegir i restaurar la naturalesa per a les generacions actuals i futures, garantir-ne l'ús sostenible i estimular les inversions a favor d'una economia ecològica a escala mundial. Juntament amb l'Acord de París sobre el Canvi Climàtic, aplana el camí cap a un món climàticament neutre, respectuós amb la natura i resilient per al 2050.

L'acord és un marc sòlid amb objectius i metes clars i mesurables, amb mecanismes complets de seguiment, informació i revisió per fer un seguiment dels avenços, complementats per un paquet sòlid de mesures de mobilització de recursos.

Més de la meitat del PIB mundial depèn dels serveis ecosistèmics. El 70% de les persones més vulnerables del món depenen directament d'espècies silvestres. L'acord de Kunming-Montreal serà un catalitzador de polítiques ambicioses a tot el món i mobilitzarà finançament per a la biodiversitat procedent de totes les fonts: 200.000 milions de dòlars nord-americans anuals d'aquí a 2030. Compromet la comunitat mundial a adoptar mesures per protegir i restaurar la natura i eliminar la contaminació, com les que formen part del Pacte Verd Europeu. Això farà que la natura continuï sustentant les societats, les economies i les comunitats durant les properes dècades.

Objectius i metes per a una actuació ambiciosa d'aquí a 2030 i 2050

L'acord sobre diversitat biològica de Kunming-Montreal inclou objectius mundials essencials per a:

 • Restaurar el 30% dels ecosistemes degradats a escala mundial (a terra i mar) d'aquí a 2030
 • Conservar i gestionar el 30% de les zones (terrestres, aigües interiors, costaneres i marines) d'aquí a 2030
 • Aturar l'extinció d'espècies conegudes i, d'aquí al 2050, reduir a una dècima part el risc i la taxa d'extinció de totes les espècies (incloses les desconegudes)
 • Reduir el risc dels plaguicides en almenys un 50% d'aquí al 2030
 • Reduir la pèrdua de nutrients al medi ambient en almenys un 50 % d'aquí a 2030
 • Reduir els riscos de la contaminació i els efectes negatius de la contaminació procedent de totes les fonts d'aquí al 2030 a nivells que no siguin perjudicials per a la biodiversitat i les funcions dels ecosistemes
 • Reduir la petjada de consum mundial d'aquí al 2030, en particular reduint significativament el consum excessiu i la generació de residus i reduint a la meitat el malbaratament d'aliments
 • Gestionar de manera sostenible les zones dedicades a l'agricultura, l'aqüicultura, la pesca i la silvicultura i augmentar substancialment l'agroecologia i altres pràctiques respectuoses amb la biodiversitat
 • Lluitar contra el canvi climàtic mitjançant solucions basades en la natura
 • Reduir la taxa d'introducció i establiment d'espècies exòtiques invasores almenys en un 50 % d'aquí a 2030
 • Garantir l'ús i el comerç assegurances, legals i sostenibles d'espècies silvestres d'aquí a 2030
 • Fer més ecològics els espais urbans.

Consulteu el comunicat de premsa complet aquí