Abandonament escolar prematur

Descarregar Pdf

El 2023, el percentatge d'«abandó primerenc de l'educació» (joves de 18 a 24 anys que abandonen prematurament l'educació i la formació) a la UE era del 9,5%. Aquest percentatge ha disminuït de forma constant en els darrers deu anys (des de l'11,8% el 2013), apropant els membres de la UE a l'objectiu de reduir les taxes d'abandonament escolar prematur per sota del 9,0% el 2030.

Més homes joves van abandonar l'educació i la formació prematurament que les dones, l'11,3% dels homes davant del 7,7% de les dones. La proporció d'homes joves va disminuir del 13,6% el 2013 a l'11,3% el 2023. Així mateix, la proporció de dones joves va baixar del 10,0% el 2013 al 7,7% el 2023.

En comparació amb el 2013, 15 països de la UE van notificar una menor proporció d'abandonaments primerencs el 2023, sent Portugal el que va registrar el descens més important (-10,9 punts percentuals), seguit d'Espanya (-9,9 punts percentuals) i Malta (-7,1 punts percentuals). Alemanya va registrar l'augment més gran (+3,0 pp), seguida de Dinamarca (+2,2 pp) i Eslovènia (+1,5 pp).

16 països de la UE han assolit el nivell objectiu de la UE

Les dades mostren que 16 països de la UE ja han assolit l'objectiu del 9,0% per al 2030. (3,7% cada un) i Irlanda (4,0%).

A l'altre extrem, els països de la UE que van comunicar els percentatges més elevats d'abandonament primerenc el 2023 van ser Romania (16,6%), Espanya (13,7%), Alemanya (12,8%) i Hongria (11,6%).

El 2023, la proporció de joves que van abandonar prematurament l'educació i la formació va ser inferior en el cas de les dones que en el dels homes a la majoria dels països de la UE. A Romania, Txèquia, Grècia i Bulgària, els percentatges eren aproximadament els mateixos per a les dones i els homes joves (diferències de ±0,2 punts percentuals).

Més informació: Eurostat