25 anys del CCUC

Descarregar Pdf

 

El Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUCha celebrat el seu 25è aniversari. El Catàleg té els seus antecedents en una primera fase d'interconnexió dels catàlegs propis de les biblioteques de les universitats de Barcelona, Politècnica de Catalunya, Pompeu Fabra, de Girona, de Lleida i Rovira i Virgili, gràcies al que llavors era el sistema de gestió bibliotecària VTLS.

L'any 1994 (segona fase), un grup especialitzat es va dedicar a l'estudi per la creació del catàleg col·lectiu i ja al 1995 es va iniciar la càrrega dels registres bibliogràfics de les institucions participants. 

Al 1996 es va constituir el llavors Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC), ara integrat al CSUC, amb l'objectiu fonamental millorar la qualitat dels serveis bibliotecaris a través de la cooperació.

Els objectius principals del CCUC en aquell moment encara segueixen vigents: 

  • Millorar i incrementar l'accés dels usuaris als fons de les biblioteques mitjançant la catalogació del nombre més alt possible de documents d'una manera ràpida i efectiva. 
  • Reduir els costos de la catalogació original mitjançant la creació de registres bibliogràfics i d'autoritat útils i rendibles per a la totalitat de les institucions consorciades i l'increment de la còpia de registres provinents de bases de dades externes. 
  • Desenvolupar i mantenir els estàndards del CCUC acceptats de manera comuna amb la finalitat de fer la catalogació com més òptima millor. 

Actualment, el CCUC permet accedir a més de 12 milions de recursos de les biblioteques de les universitats catalanes, la Biblioteca de Catalunya, les biblioteques especialitzades de Catalunya, l'equipament GEPA i properament la Biblioteca Digital de Catalunya. En total, l’integren 87 biblioteques.

(Extret del Butlletí de Biblioteques, Ciència Oberta i Repositoris del CSUC núm. 364 del 14/03/2022)

Pel que fa a l’evolució d’exemplars automatitzats al catàleg de la Universitat de Lleida:

  • Any 1994: 31.009 exemplars
  • Any 2000: 187.424 exemplars
  • Any 2021: 431.887 exemplars

En relació a la catalogació, en aquest esquema es mostra l’evolució al llarg dels anys dels diferents formats, normativa i programari.