Identificació i filiació professional

 Descarregar Pdf

Recomanacions per a la signatura en publicacions científiques

Per tal que la producció científica de la universitat quedi correctament recollida en els repositoris i rànquings internacionals d’avaluació científica és important que els noms dels investigadors i les seves institucions estiguin ben expressats en la seva signatura. Això és important pel que fa a dos aspectes:

  • Nom de la universitat: És a dir, correcta citació de la institució.
  • Normalització del nom dels autors: Utilització d’un nom científic propi, singular i identificable.

Avantatges

  • L'ús d'una signatura unívoca evita l'ambigüitat dels noms personals derivada de les convencions culturals. Per exemple, és freqüent que les bases de dades bibliogràfiques anglosaxones identifiquin els autors només pel segon cognom i la resta del nom aparegui de forma abreujada (nom de pila i primer cognom).
  • La signatura unívoca en totes les publicacions garanteix la recuperació completa de la producció científica atribuïble a un mateix autor.
  • L'atribució de la producció científica depèn de la correcta associació treball acadèmic-autor-filiació institucional. L'existència de formes diferents per designar una persona i/o institució sovint implica errors en el seguiment de la producció científica per part de la Universitat.
  • En cas de filiació múltiple cal fer constar totes les filiacions institucionals vinculades amb l'autor.
  • La designació correcta de la filiació afavoreix la visibilitat dels centres i les institucions i assegura la fiabilitat dels indicadors de producció científica.

Recomanacions generals

  • Els autors han de triar un únic nom "bibliogràfic" d'entre les diverses formes possibles.
  • La filiació ha de seguir el següent ordre: Nom del departament, centre o institut (nom complet en l’idioma original), institució de la qual depèn (en la forma Universitat de Lleida, independentment del tipus de publicació), adreça postal, ciutat i país.
  • En el cas de centres mixtos que depenen de diverses institucions és recomanable especificar el nom del centre i les institucions de les quals depèn.

Sistemes d'identificació d'autors

La UdL dóna suport a la creació de l'identificador ORCID per al seu PDI. També promou la creació d'altres perfils (ResearcherID, ScopusID i My citations Google Scholar).

ORCID

Identificador únic i permanent per a cada investigador, per tal d'evitar errors i duplicitats en els noms dels autors, a l'hora d'identificar la seva producció científica. Permet enllaçar altres perfils personals (Researcher ID, Scopus ID, My Citations Google Scholar, etc.)

L'ORCID és necessari en el vostre registre de l'aplicació GREC (gestió de la recerca) i per al futur Portal de Recerca de Catalunya.

Més informació sobre l'ORCID i com crear-lo

ResearcherID

Identificador personal de Web of Science (WoS). Facilita la creació d'un perfil professional i unifica la publicació dels autors sota una única signatura. Permet cerca, anàlisi i mètrica de cites.

Tutorial: English

Scopus ID

Identificador personal de Scopus, creat automàticament si teniu publicacions recollides en aquesta base de dades. Permet unificar la publicació dels autors sota una sola signatura. Permet cerca, anàlisi i mètrica de cites.

Tutorial: English

Google Scholar Citations

Perfil personal de Google Scholar/Acadèmic. Per crear-lo cal donar-se d'alta a My citations/Mis citas i crear el vostre Profile/Perfil (important: només apareixen els perfils dels autors que s'han donat d'alta). Permet mètrica de cites.

Tutorial: Castellano

   Darrera modificació: