Avaluació i acreditació

Identifiqueu i accediu als recursos on trobar la informació per a les acreditacions, sexennis i trams de recerca d'ANECA, AQU i CNEAI, a més d’altres eines interessants sobre producció científica.

AQU

L'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU), dins l'avaluació dels mèrits de docència, recerca i gestió, dóna publicitat als criteris específics per avaluar l'activitat de recerca del personal docent i investigador de les universitats públiques de Catalunya per a l'assignació dels complements addicionals per mèrits de recerca.

ANECA

L'Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) inclou diversos programes que permeten avaluar l'activitat docent i investigadora del professorat universitari.

CNEAI

La Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI) realitza l’avaluació de l’activitat investigadora dels professors universitaris i del personal de les escales científiques del CSIC, amb l’objectiu que els sigui reconegut un complement de productivitat (sexenni).

  Guies