Transparència retributiva

Descarregar Pdf

La Comissió Europea ha presentat una proposta sobre transparència retributiva per garantir que les europees i els europeus rebin la mateixa retribució per la mateixa feina. Es tracta d'una de les prioritats polítiques de la presidenta Von der Leyen, i ve a fixar mesures de transparència retributiva, com la necessitat d'informar per endavant a qui postuli a un lloc de treball sobre quin serà el seu salari, o l'obligació per a les grans empreses d'informar sobre la bretxa retributiva de gènere. La proposta també reforça els instruments per a què els treballadors puguin fer valer els seus drets, i a més facilita l'accés a la justícia. Els empresaris no podran sol·licitar a qui es presenti a un procés de selecció el seu historial salarial, i hauran de proporcionar informació retributiva anonimitzada quan així ho sol·licitin els empleats. Finalment, qui hagi estat víctima de discriminació retributiva tindrà dret a una indemnització.

La nova normativa pren en consideració els efectes de la pandèmia de COVID-19 en les empreses, però també per a les dones, per haver-se vist aquest col·lectiu greument afectat. La seva finalitat és que es coneguin millor quines són les condicions retributives en l'entorn de treball, i dotar a direcció i plantilla d'eines per fer front a la discriminació en l'entorn laboral. D'aquesta manera, també s'incideix en els factors essencials que contribueixen a la bretxa retributiva avui dia, just en aquests moments en què travessem una pandèmia com la de COVID-19, que aguditza les desigualtats de gènere i exposa a les dones a un major risc de caure en la pobresa.

La proposta legislativa se centra en dos factors fonamentals de la igualtat de retribució: d'una banda, planteja mesures per garantir la transparència retributiva destinades a les plantilles i a les empreses, i de l'altra, un millor accés a la justícia per a les víctimes de discriminació en aquest àmbit.

Consulteu el comunicat de premsa complet aquí