Saps a quin país de la UE es treballa més hores?

Descarregar Pdf

El 2023, les hores de treball setmanals reals de les persones d'entre 20 i 64 anys en la feina principal, a la UE, van ser 36,1 hores de mitjana.

Un examen més detallat dels països de la UE revela diferències notables. Les setmanes laborals més llargues es van registrar a Grècia (39,8 hores), Romania (39,5), Polònia (39,3) i Bulgària (39,0).

En canvi, els Països Baixos van registrar la setmana laboral més curta (32,2 hores), seguits d’Àustria (33,6) i Alemanya (34,0).

Aquest article presenta un grapat de conclusions de l’article més detallat de Statistics Explained, basat en les dades de l’Enquesta de Població Activa (EPA) de la UE.

Les activitats econòmiques que van registrar la setmana laboral més llarga, a la UE, el 2023, van ser l'agricultura, la silvicultura i la pesca (41,5 hores de treball efectives), l'explotació de mines i pedreres (39,1) i la construcció (38,9), mentre que les setmanes laborals més curtes es van registrar a les activitats de les llars com a ocupadors (26,7 hores), l'educació (31,9) i les activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment (33, 0).

Més informació (disponible només en anglès): Eurostat