Programa Europa Creativa, Erasmus +, Programa Europa Digital

Descarregar Pdf

Legislació aprovada recentment:

REGLAMENT (UE) 2021/818 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 20 de maig de 2021 pel qual s'estableix el Programa Europa Creativa (2021-2027) i pel qual es deroga el Reglament (UE) núm. 1295/2013 (Text pertinent a l'efecte de l'EEE)

REGLAMENT (UE) 2021/817 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 20 de maig de 2021 pel qual s'estableix Erasmus +, el Programa de la Unió per a l'educació i la formació, la joventut i l'esport, i es deroga el Reglament ( UE) núm. 1288/2013 (Text pertinent a l'efecte de l'EEE)

Reglament (UE) 2021/694 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 29 d'abril de 2021 pel qual s'estableix el Programa Europa Digital i pel qual es deroga la Decisió (UE) 2015/2240 (Text pertinent a l'efecte de l'EEE)