Primera normativa sobre intel·ligència artificial

Descarregar Pdf

L'ús de la intel·ligència artificial a la UE estarà regulat per la Llei d'intel·ligència artificial, la primera llei integral sobre IA del món.

Com a part de la seva estratègia digital, la UE vol regular la intel·ligència artificial (IA) per garantir les millors condicions de desenvolupament i ús d'aquesta tecnologia innovadora. La IA pot aportar molts beneficis, com ara una millor assistència sanitària, un transport més segur i net, una fabricació més eficient i una energia més barata i sostenible.

 L'abril del 2021, la Comissió va proposar el primer marc regulador de la UE per a la IA. Proposa que els sistemes d'IA que es puguin utilitzar en diferents aplicacions s'analitzin i es classifiquin segons el risc que suposin per als usuaris. Els diferents nivells de perill implicaran una major o menor regulació. Un cop aprovades, seran les primeres normes del món sobre IA.

Més informació sobre què és i com es fa servir la intel·ligència artificial.

Què no pot faltar segons el Parlament a la legislació sobre IA

La prioritat del Parlament és garantir que els sistemes d'IA utilitzats a la UE siguin segurs, transparents, traçables, no discriminatoris i respectuosos amb el medi ambient. Els sistemes d'IA han de ser supervisats per persones, en comptes de l'automatització, per evitar resultats perjudicials.

El Parlament també vol establir una definició uniforme i tecnològicament neutra de la IA que es pugui aplicar a sistemes futurs d'IA. 

Més informació sobre el treball del Parlament en matèria d'IA i la visió del futur de la IA

Accés a la nota de premsa (Parlement Europeu)