Previsions econòmiques de l’estiu del 2021

Descarregar Pdf
  • Es preveu que Espanya creixi un 6,2 aquest any i un 6,3 el vinent

Es preveu que l’economia europea es recuperi més ràpid de l’esperat, ja que l'activitat durant el primer trimestre de l’any va ser superior al que s’havia previst i durant el segon trimestre la millora de la situació sanitària va permetre relaxar les restriccions de control de la pandèmia més ràpidament.

El creixement econòmic s’accelera a mesura que les economies tornen a obrir-se i els indicadors de confiança milloren

Segons les previsions econòmiques intermèdies de l’estiu del 2021, tant l’economia de la UE com la de la zona de l'euro creixeran un 4,8 % enguany i un 4,5 % el 2022. En comparació amb les anteriors previsions de la primavera, enguany la taxa de creixement serà notablement més elevada a la UE (0,6 punts percentuals més) i a la zona de l'euro (0,5 punts percentuals més); el 2022 serà lleugerament superior en tots dos casos (0,1 punts percentuals). Les previsions indiquen que el PIB real tornarà al nivell anterior a la crisi durant el darrer trimestre del 2021 tant a la UE com a la zona de l’euro. Això és un trimestre abans del que les previsions de la primavera apuntaven per a la zona de l’euro.

Es preveu que el creixement es reforci gràcies a diversos factors. En primer lloc, l’activitat durant el primer trimestre de l’any va superar les expectatives. En segon lloc, una estratègia eficaç de contenció del virus i els avenços pel que fa a la vacunació van fer que el nombre de contagis i hospitalitzacions disminuís, cosa que va permetre als estats membres de la UE de reobrir les economies el trimestre següent. Aquesta reobertura va beneficiar especialment les empreses del sector serveis. Tant les respostes optimistes dels consumidors i les empreses a les enquestes com les dades de rastreig de la mobilitat indiquen que el consum privat ja es recupera amb força. A més, es constata el revifament de l’activitat turística dins de la UE, que també rebrà impuls gràcies a l’entrada en vigor del nou certificat digital covid de la UE a partir de l’1 de juliol. Es preveu que el conjunt d’aquests factors compensi els efectes negatius de l’escassetat temporal d’elements de producció i també de l’augment dels costos que afecten algunes parts del sector de la indústria manufacturera.

Les previsions apunten que el consum i la inversió privats seran els principals motors de creixement, ajudats per l’ocupació, que es preveu que vagi en paral·lel a l'activitat econòmica. El fort creixement de les economies dels principals socis comercials de la UE hauria d’afavorir l’exportació de béns de la UE, mentre que les exportacions de serveis encara patiran dificultats a causa de les restriccions que segueixen afectant el turisme internacional.

S'espera que el Mecanisme de recuperació i resiliència contribueixi en gran mesura al creixement. La riquesa total generada pel Mecanisme de recuperació i resiliència al llarg del període previst podria ser aproximadament de l’1,2 % del PIB real de la UE l’any 2019. La magnitud prevista del seu impuls al creixement és manté pràcticament sense variacions respecte a les previsions anterior, ja que la informació dels plans de recuperació i resiliència presentats oficialment els darrers mesos confirma, de manera general, l’evolució durant la primavera.

Consulteu el comunicat de premsa complet aquí