Panell europeu de ciutadans sobre la lluita contra l'odi a la societat

Descarregar Pdf

La setmana passada va començar el panell europeu de ciutadans sobre la lluita contra l'odi a la societat. 150 ciutadans seleccionats aleatòriament dels 27 Estats membres es reuniran per examinar les causes profundes de l'odi i la manera d'abordar-les. L'objecte del panell de ciutadans és formular recomanacions sobre la manera d'estendre ponts entre grups i comunitats dividits.

El panell de ciutadans tractarà de definir possibles mesures polítiques i determinar totes les parts interessades pertinents que haurien d'intervenir a diferents nivells, per exemple, els responsables de la presa de decisions, la societat civil, el sector privat i els ciutadans. El resultat final del panell serà una llista de recomanacions que contribuiran al treball futur de la Comissió Europea en matèria de lluita contra la incitació a l'odi i els delictes d'odi. Les recomanacions també serviran de guia per ajudar la UE i els seus Estats membres a passar de l'odi i la divisió al gaudi compartit dels valors europeus, consagrats al Tractat de la Unió Europea.

Aquest panell europeu de ciutadans dóna curs a la Comunicació del 2023 titulada «Sense lloc per a l'odi: una Europa unida contra aquesta xacra», adoptada el desembre del 2023 per la Comissió Europea i l'alt representant per a Assumptes Exteriors i Política de Seguretat. La Comunicació reclama crear un espai paneuropeu de diàleg que reuneixi ciutadans de tota la Unió Europea.

Accions de la Comissió per lluitar contra l'odi a la societat

Al llarg dels darrers anys, la Comissió ha treballat en un conjunt de lleis i iniciatives per promoure i protegir els nostres valors comuns i els nostres drets fonamentals. L'instrument legislatiu principal és la Decisió marc del 2008 sobre la lluita contra el racisme i la xenofòbia, que garanteix que les manifestacions greus de racisme i xenofòbia es castiguin amb sancions penals efectives, proporcionades i dissuasòries. La Comissió va proposar el desembre del 2021 ampliar la llista actual de «delictes de la UE» establerta als Tractats a la incitació a l'odi i els delictes motivats per l’odi.

La Comissió i l'Alt Representant van adoptar el desembre del 2023 una Comunicació titulada «Sense lloc per a l'odi: una Europa unida contra aquesta xacra». És una crida a tots els europeus perquè s'oposin a l'odi i es pronunciïn a favor de la tolerància i el respecte. La Comunicació sobre una Europa unida contra l'odi és també una continuació del Pla d'Acció de la UE contra el racisme 2020-2025, l'Estratègia de la UE de Lluita contra l'Antisemitisme i el Suport a la Vida Jueva, l'Estratègia per a la Igualtat de Gènere 2020-2025, l'Estratègia per a la Igualtat de les Persones LGBTIQ, l'Estratègia sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat per a 2021-2030, el Marc estratègic de la UE per a la igualtat, la inclusió i la participació dels gitanos 2020- 2030 i la tasca de la Comissió en relació amb l'odi antimusulmà.

Antecedents

El panell europeu de ciutadans aspira a millorar la participació dels ciutadans en la formulació de les polítiques de la UE. El treball del panell i els resultats reforcen la democràcia representativa de la UE i milloren la qualitat de les seves polítiques. Arran de la prioritat de la presidenta Ursula von der Leyen de construir una democràcia europea adaptada al futur, els panells europeus de ciutadans s'han integrat com a característica habitual de la vida democràtica de la UE. Els panells europeus de ciutadans permeten als participants treballar junts tant en grups com en plens, amb el suport d'un equip de facilitació i un comitè d'experts que fan aportacions addicionals. Els participants als panells europeus de ciutadans se seleccionen de forma aleatòria. El procés garanteix que els participants siguin representatius de la diversitat sociodemogràfica de la UE, amb requisits per a un panell equilibrat des del punt de vista del gènere i una representació dels joves entre 16 i 25 anys fins a assolir un terç del panell. Altres característiques sociodemogràfiques estan relacionades amb el nivell educatiu, la ubicació geogràfica i l’ocupació.

Consulteu el comunicat de premsa complet aquí (Comissió Europea)