Noves normes de la UE sobre productes defectuosos

Descarregar Pdf

La UE vol actualitzar les normes vigents sobre productes defectuosos per protegir millor els consumidors i seguir el ritme del desenvolupament de les noves tecnologies. 

La Directiva vigent sobre responsabilitat per productes defectuosos es va adoptar fa gairebé 40 anys. El setembre del 2022, la Comissió Europea va publicar una proposta d'actualització de les normes per treure partit dels avantatges tecnològics que poden tenir els productes més nous.

L'objectiu de la Directiva revisada sobre responsabilitat per productes defectuosos és establir normes uniformes als Estats membres, garantir el funcionament correcte de l'economia digital i circular i ajudar les víctimes de productes defectuosos a obtenir una indemnització més justa. 

Àmbit d’aplicació de les normes de responsabilitat revisades

Per reflectir millor els canvis en el món digital i ecològic, cal ampliar la definició actual de producte per incloure les actualitzacions de programari, la IA o els serveis digitals (per exemple, robots, drons o sistemes domèstics intel·ligents). 

Alhora, les normes revisades exclouen de l'àmbit d'aplicació el programari de codi obert o gratuït, ja que aquest tipus de programari depèn de les millores dels usuaris. Així, els desenvolupadors no es poden considerar responsables dels danys que puguin causar altres usuaris. 

Com que la UE s'ha compromès a ser més sostenible, els productes s'han de dissenyar per ser més duradors, reutilitzables, reparables i actualitzables. També cal modernitzar les normes de responsabilitat per als models empresarials d'economia circular, per tal de garantir que siguin clares i justes per a les empreses que modifiquen substancialment els productes. 

Danys

Actualment, la directiva només reconeix els danys físics com a motiu legítim per reclamar una indemnització. Amb la nova normativa, serà possible reclamar una indemnització per danys psicològics reconeguts mèdicament, que requereixin teràpia o tractament mèdic. També es podrà reclamar una indemnització per la destrucció o la corrupció irreversible de dades (per exemple, l'esborrament d'arxius d'un disc dur). Tot i això, la pèrdua ha de superar els 1.000 euros.

Responsabilitat

Segons la proposta de la Comissió, el període de responsabilitat ha de ser de 20 anys. El Parlament vol ampliar aquest període a 30 anys en alguns casos on els danys siguin visibles després d'un període de temps més llarg. 

Segons la directiva revisada, sempre hi ha d'haver algú a la UE que pugui ser considerat responsable dels danys causats per un producte defectuós, encara que el producte s'hagi fabricat fora de la UE. Pot ser l’importador del producte o un representant del fabricant. Si no hi ha cap empresa responsable, els consumidors podrien continuar sent indemnitzats a través dels règims nacionals.

Procediment d'indemnització més clar 

El Parlament vol simplificar el procediment per demostrar que el producte era defectuós, va causar danys i hi ha motius raonables per reclamar una indemnització. 

Els eurodiputats volen que les autoritats nacionals de protecció dels consumidors proporcionin orientació i informació per a les reclamacions d'indemnització de manera fàcilment accessible i comprensible.

Els consumidors perjudicats poden recórrer als tribunals nacionals per ordenar als fabricants que revelin proves que el producte és defectuós.

A la directiva actual, el llindar mínim de danys per reclamar una indemnització és de 500 euros. El Parlament suggereix anul·lar aquest llindar perquè els consumidors puguin demostrar la defectuositat com a possible causa de danys de qualsevol producte.

Accés a l'article complet (Parlament Europeu).