Noves iniciatives per millorar la gestió europea integrada de les fronteres i agilitzar els retorns

Descarregar Pdf

La Comissió ha adoptat una Comunicació que presenta el marc estratègic per a la gestió europea integrada de les fronteres durant cinc anys i una Recomanació als estats membres pel reconeixement mutu de les decisions de retorn i l’agilització dels retorns. En la seva reunió extraordinària del 9 de febrer de 2023, el Consell Europeu va reiterar la importància de garantir un control efectiu de les fronteres exteriors tant terrestres com marítimes de la UE com a part d’un plantejament integral de la migració. A través d’aquestes iniciatives i anticipant-se a la pròxima reunió del Consell Europeu, en què es farà balanç de la situació, la Comissió presenta la feina feta en algunes de les accions clau contingudes en la carta de la presidenta Von der Leyen i en les conclusions del Consell Europeu del 9 de febrer.

Una gestió europea integrada de les fronteres eficaç

Amb aquesta Comunicació, la Comissió defineix per primera vegada un cicle programàtic estratègic pluriennal en matèria de gestió europea integrada de les fronteres, un cicle que abasta els propers cinc anys.

És el resultat d’un ampli procés de consulta entre institucions que ha dut a una visió comuna sobre la gestió de la frontera exterior. Aquesta solució aporta un marc coordinat per a les autoritats nacionals que gestionen la frontera i per als més de 120 000 agents de les autoritats frontereres nacionals i de Frontex que els permet administrar la seva feina quotidiana. Les principals prioritats de l’estratègia estan formades per quinze components essencials, com ara:

  • Control fronterer, amb el suport de sistemes informàtics a gran escala i la cooperació entre agències, per tal de millorar la governança de la migració i la preparació per a les crisis. Per dur-ho a terme es comptarà amb infraestructures d’última generació i vigilància efectiva, com ara càmeres i drons; mapes de situació europeus i nacionals amplis i coherents; una aplicació eficaç del Sistema Europeu de Vigilància de Fronteres (EUROSUR); i una anàlisi de riscos sòlida. Els sistemes d’informació de la UE per a la gestió de la frontera exterior (el Sistema d’Informació de Schengen, el Sistema d’Entrades i Sortides, el Sistema d’Informació de Visats i el Sistema Europeu d’Informació i Autorització de Viatges) i la seva interoperabilitat facilitaran els tràmits fronterers. Per entendre, detectar i respondre més bé als reptes que presenta la frontera exterior de la UE és fonamental intensificar la cooperació entre totes les autoritats, tant a nivell nacional com a escala de la UE.
  • Les operacions de cerca i salvament són un component essencial de la gestió europea integrada de les fronteres. La necessitat de coordinació entre els estats d’abanderament i els estats costaners és una prioritat, així com la necessitat d’establir bones pràctiques pel que fa a la difusió d’informació completa i oportuna. · Un sistema comú de la UE per als retorns: la bona coordinació entre les autoritats nacionals i les agències europees és un factor clau a l’hora de millorar els retorns. Els estats membres poden aprofitar plenament l’ajuda disponible de Frontex en totes les fases del procés de retorn. El coordinador de retorn, amb el suport de la Xarxa d’Alt Nivell per als Retorns, coordinarà l’aplicació de l’estratègia operacional per augmentar l’eficàcia dels retorns.
  • Cal intensificar la cooperació amb els països tercers a fi de contribuir a reforçar la capacitat operacional dels països tercers en els àmbits del control fronterer, l’anàlisi de riscos, el retorn i la readmissió i la lluita contra el tràfic de migrants. En aquest sentit, els veïnatges oriental i meridional rebran una atenció especial, juntament amb països tercers dels quals parteixen (o pels quals passen) les principals rutes migratòries vers la UE. Això contribueix a desenvolupar una col·laboració recíproca i d’ampli abast en matèria de migració amb els països d’origen i trànsit.
  • Ple respecte dels drets fonamentals: la protecció de les fronteres de la UE s’ha de dur a terme en ple respecte dels drets fonamentals. Les accions de la UE i dels actors nacionals s’han d’executar en ple compliment del dret de la UE, inclosa la Carta dels Drets Fonamentals de la UE, i del dret internacional, també mitjançant mecanismes de control eficaços.

Consulteu el comunicat de premsa complet aquí (Comissió Europea)