Noves condicions de Préstec entre Universitats Catalanes (PUC)

???label.download.pdf???

El Préstec Universitari Consorciat (PUC) és un servei gratuït que permet sol·licitar i tenir en préstec documents de les biblioteques de les institucions que formen part del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC).

A partir de l'1 de gener del 2020  ha entrat en vigor el nou reglament de PUC amb les següents condicions de préstec:

  • Augment del nombre de documents del PUC a 10.
  • Augment dels dies de préstec a 21.
  • Augment de les renovacions a 6.
  • Mateixes condicions per a totes les tipologies d'usuaris del PUC (Estudiants de grau, postgrau, màsters i doctorands, personal docent i investigador de les universitats i usuaris de la Biblioteca de Catalunya, personal d’administració i serveis de les universitats i treballadors de la Biblioteca de Catalunya, altres usuaris autoritzats per la seva biblioteca).
  • Mateixes condicions per a totes les tipologies documentals (impresos i audiovisuals)


Per a més informació podeu consultar el Reglament de préstec de la unitat de Biblioteca i Documentació.