Nova era de l'impost de societats a la UE

Descarregar Pdf

Entren en vigor noves i pioneres normes de la UE per les quals s'introdueix un tipus mínim d'imposició efectiva del 15% per a les empreses multinacionals amb activitats als Estats membres de la UE.

Aquesta normativa aportarà més equitat i estabilitat al panorama tributari de la UE ia escala mundial, alhora que farà que la fiscalitat sigui més moderna i estigui més ben adaptada al món globalitzat i digital dels nostres dies. L'entrada en vigor de les normes mínimes en matèria d'imposició efectiva, acordades per unanimitat pels Estats membres el 2022, formalitza l'aplicació per part de la UE de les normes de l'anomenat Segon Pilar aprovades com a part de l'acord mundial sobre la reforma fiscal internacional el 2021.

Tot i que gairebé 140 països i territoris de tot el món s'han adherit a aquestes normes, la UE ha estat pionera en la traducció en Dret imperatiu. En reduir els incentius perquè les empreses traslladin beneficis a territoris amb impostos baixos, el Segon Pilar limita l'anomenada «competició a la baixa», és a dir, la batalla entre països per reduir els seus tipus de l'impost sobre societats per atraure inversions. Les mesures ja donen resultats, ja que diversos territoris sense impostos han anunciat la introducció d'un impost sobre societats a les empreses que entrin a l'àmbit d'aplicació.

En detall

Les normes s'aplicaran als grups multinacionals d'empreses i grups nacionals de gran magnitud a la UE, amb uns ingressos financers combinats superiors a 750 milions d'euros a l'any. S'aplicaran a qualsevol gran grup, tant nacional com internacional, que tingui una societat matriu o una filial a un Estat membre de la UE.

La Directiva inclou un conjunt comú de normes sobre la manera de calcular i recaptar un «impost complementari» degut a un país concret, en cas que el tipus impositiu efectiu sigui inferior al 15 %. Si una filial no està subjecta al tipus mínim efectiu en un país estranger on estigui situada, l'Estat membre de la societat matriu també aplicarà un impost complementari a aquesta darrera. A més, la Directiva garanteix la imposició efectiva en situacions en què la societat matriu està situada fora de la UE, en un país amb baixos nivells impositius que no apliqui normes equivalents.

Consulteu el comunicat de premsa complet aquí.