Nou sistema de patent unitària

Descarregar Pdf

La Comissió es congratula de la posada en marxa avui del sistema de patent unitària, que simplificarà i facilitarà a les empreses la protecció de les seves innovacions i la capitalització de la seva propietat intel·lectual a Europa. El sistema de patent unitària reforçarà la innovació i competitivitat de la UE i completarà el mercat únic de les patents. Inicialment abastarà disset estats membres, que suposen aproximadament el 80 % del PIB de la UE. En el futur s’hi podran afegir altres estats membres.

El sistema de patent unitària oferirà una finestreta única per al registre i l’observança de patents a Europa. Això suposa reduir els costos, la burocràcia i la càrrega administrativa als innovadors, en particular les pimes. Permet que les empreses i altres innovadors rebin una única patent «unitària» per als seus invents que és vàlida arreu dels estats membres participants. Aquest sistema deixa enrere l’actual periple per una miscel·lània de normes i procediments nacionals en matèria de patents així com els requisits nacionals –i els costos– aplicables a les patents europees.

A més, un nou Tribunal Unificat de Patents (TUP), amb competència sobre les patents unitàries i les patents europees existents, permetrà a les empreses de fer respectar els seus drets de patents de manera més eficaç. Gràcies al TUP es disposarà d’un marc jurídic més coherent per als litigis en matèria de patents i es reduirà el risc que hi hagi decisions judicials contradictòries. Concretament, en lloc d’una multiplicitat de procediments judicials paral·lels en els òrgans jurisdiccionals nacionals es tramitarà un únic procediment davant del TUP.

Consulteu el comunicat de premsa complet aquí