Nou impuls en la lluita contra l’abús i explotació sexual de menors

Descarregar Pdf

La Comissió ha adoptat una proposta per actualitzar les disposicions de dret penal en matèria d’abús i explotació sexual de menors. L’abús sexual infantil és un delicte atroç que ha evolucionat de manera considerable en els últims anys. Les normes revisades amplien les definicions dels delictes i introdueixen penes més altes i requisits més específics en matèria de prevenció i assistència a les víctimes. Complementen la proposta de Reglament presentada per la Comissió el 2022 i que estableix l’obligació que les empreses d’internet detectin, denunciïn i eliminin el material sobre abús sexual infantil que es trobi en els seus serveis.

L’amenaça de l’abús és real i ha crescut arreu de la UE. Per exemple, a internet continuen apareixent manuals per a pederastes, cosa que palesa l’amenaça creixent contra els més vulnerables. Tant la major presència en línia de les criatures com els avenços tecnològics generen noves possibilitats d’abús. Només el 2022 es van registrar 1,5 milions de denúncies d’abús sexual de menors a la UE.

Les normes actuals de la UE en aquest àmbit es van acordar el 2011, per la qual cosa cal adaptar-les per donar resposta a les últimes novetats i reforçar la prevenció i la protecció de les víctimes. Alguns aspectes clau de la proposta són:

  • Ampliar la definició de les infraccions penals relacionades amb l’abús sexual de menors a tots els estats membres: entre els nous delictes hi ha l’emissió en directe de l’abús sexual infantil i la possessió o intercanvi de manuals per a pederastes. Les noves normes també actualitzen la definició del delicte per incloure-hi el material d’abús sexual infantil hipertrucat (deepfakes) o el material generat amb intel·ligència artificial.
  • Reforçar l’enjudiciament, la prevenció i l’assistència: la proposta ampliarà el termini durant el qual les víctimes poden denunciar els abusos que hagin patit i emprendre accions legals contra l’agressor. Les noves normes també concedeixen a les víctimes un dret d’indemnització econòmica pels danys a llarg termini que causa l’abús sexual infantil. A més, els estats membres hauran de crear un mecanisme de coordinació per aprofitar al màxim els programes existents en matèria de prevenció i assistència a les víctimes.
  • Intensificar la prevenció: també es demana als estats membres que incrementin la inversió en conscienciació, especialment pel que fa als riscos en línia, en pro d’un internet més segur i millor per a les criatures i el jovent. A més, els nous requisits garantiran que en la selecció de personal per a activitats en què hi hagi contacte proper amb menors i per a organitzacions que lluiten contra l’abús sexual infantil s’hagi de demanar el certificat d’antecedents penals dels candidats.
  • També s’establirà l’obligatorietat de denunciar un delicte, almenys per part dels professionals que treballen en contacte amb menors, a fi d’abordar un dels principals reptes a l’hora d’eliminar l’abús sexual infantil.

Propers passos

Ara correspon al Parlament Europeu i al Consell d’acordar la proposta. Un cop l’hagin adoptada, la nova Directiva modificarà l’actual i entrarà en vigor vint dies després de la seva publicació en el Diari Oficial de la Unió Europea.  

Rerefons

Un de cada cinc infants pateix algun tipus de violència sexual, ja sigui en línia o fora de línia. Internet ha empitjorat molt la propagació de l’abús sexual infantil i ha permès als perpetradors trobar-se en línia i compartir instantàniament vídeos i imatges de violència sexual greu contra menors, sovint nens molt petits. Amb aquesta proposta, la Comissió continua executant l’Estratègia de la UE per a una lluita més eficaç contra l’abús sexual de menors 2020-2025. L’Estratègia de la UE sobre els drets dels infants, de 2021, té entre els seus objectius combatre la violència contra els infants i garantir la protecció d’aquests. La versió refosa de la Directiva 2011/93/UE pretén garantir que tots els estats membres respectin els principis de la justícia adaptada a la infància, tal com estableix el model Barnahus.

El març de 2024 la Comissió presentarà una Recomanació sobre sistemes integrats de protecció de la infància per reforçar les mesures de protecció dels menors davant de totes les formes de violència, també els abusos en línia.  

Consulteu el comunicat de premsa complet aquí (Font: Comissió Europea)