Més del 53% de les lleis aprovades a Espanya els últims 5 anys tenen origen europeu

Descarregar Pdf

Un 53,6% de les lleis aprovades per les Corts Generals espanyoles durant la IX legislatura de l'Eurocambra tenen origen en les institucions europees, segons un anàlisi detallat elaborat per l'Oficina del Parlament Europeu a Espanya.

 • De les 246 lleis aprovades a Espanya durant els cinc anys de legislatura del Parlament Europeu (2019-2024), 51 apliquen reglaments europeus o transposen directives europees a l'ordenament jurídic espanyol i 81 més contenen referències a recomanacions, programes o iniciatives comunitàries.
 • Entre les normatives aprovades per transposar directives i aplicar reglaments europeus figuren les relacionades amb la conciliació familiar, els residus i impacte de plàstics, el sector ferroviari, la gestió de la PAC, la Llei de Comunicació Audiovisual o les mesures aplicades com a conseqüència de la invasió d'Ucraïna.

Tot i haver-hi determinats moments de menor activitat legislativa a escala nacional, com el que va seguir la pandèmia de la Covid-19 el 2020 o la dissolució de les Corts davant la convocatòria electoral el 2023, la xifra s'ha mantingut significativament estable en aquests cinc anys, mostrant el pes qualitatiu i quantitatiu que tenen al nostre dia a dia les decisions adoptades al Parlament Europeu.

Durant aquest quinquenni, el Congrés dels Diputats i el Senat han aprovat un total de 246 lleis. D'aquestes, 132 normatives regulen aspectes que respecten la línia marcada per les institucions de la Unió Europea, és a dir, deriven de directives o reglaments comunitaris o s'emmarquen al paraigües regulador fixat per les institucions europees.

D'aquestes 132 normatives amb origen europeu, 51 responen al mandat d'aplicació de reglaments comunitaris o a la transposició a l'ordenament jurídic intern d'Espanya de directives aprovades pel Parlament Europeu i pel Consell.

Entre elles destaquen les directives sobre residus i impacte de plàstics, la directiva sobre cooperació fiscal a la UE, la directiva de serveis de comunicació audiovisual, que s'adapta a la nova realitat del mercat audiovisual; la directiva que estableix un espai ferroviari únic per a la UE; el reglament que regula la nova Agència de la Unió Europea per a la Cooperació Judicial Penal (Eurojust); o el reglament que recull les normes que han d'aplicar els estats membres a l'hora de dissenyar els plans estratègics per adaptar-se a la nova Política Agrícola Comuna (PAC).

Les altres 81 lleis contenen referències a recomanacions o decisions europees, és a dir, respecten la línia marcada per les institucions de la Unió Europea, encara que no responguin directament a un mandat de transposició.

Xifra estable en cinc anys

El balanç total durant la IX legislatura de l'Eurocambra demostra que, cada any, les decisions adoptades a la UE tenen una influència directa pràcticament en el 50% de les normes que s'aproven a Espanya.

Únicament el 2023, a causa de la dissolució de les Corts Generals amb motiu de la convocatòria electoral i el conseqüent descens de l'activitat legislativa a Espanya, el percentatge anual arriba a un inusual 72%.

Així mateix, durant aquest primer semestre de 2024 i després de l'arrencada de la XV legislatura espanyola, s'han aprovat fins al moment dues iniciatives legislatives, fet que dona un percentatge des de començaments d'any d'un 50% de lleis amb origen europeu, ja que una inclou la transposició d'una directiva europea que regula la conciliació familiar i la vida professional de progenitors i cuidadors de la Unió Europea.

L'empremta europea a les lleis espanyoles, any a any

Aquest és el balanç, per any, de les iniciatives legislatives aprovades a Espanya que segueixen la línia política i legislativa de la Unió Europea:

2024

Total d'iniciatives legislatives aprovades: 2 
Total d'iniciatives amb origen europeu: 1 (50%)

 • 1 iniciativa amb transposició de directiva

Fins al 31 de maig del 2024, s'han aprovat dues iniciatives legislatives. Una d'elles és el Reial decret llei 2/2024, del 21 de maig, aprovat pel Consell de Ministres i actualment en tramitació, que respon al mandat de transposició de la directiva sobre conciliació de la vida familiar i la vida professional dels progenitors i els cuidadors. Tenint en compte aquestes dades, i fins i tot per un semestre per completar, l'any presenta un balanç parcial del 50% de normes amb origen europeu.

2023

Total d'iniciatives legislatives aprovades: 25 
Total d'iniciatives amb origen europeu: 18 (72%)

 • 7 iniciatives amb transposició de directives/aplicació de reglaments
 • 11 normes amb referències europees

L'any 2023 va estar marcat per la convocatòria electoral, la dissolució de les Corts i la conseqüent disminució de l'activitat legislativa. L’any passat es van aprovar en total 25 iniciatives legislatives, divuit de les quals van derivar de decisions europees. Entre el total de set directives europees transposades destaquen la dirigida a protegir les persones que informen sobre infraccions normatives i contribueixen a lluitar contra la corrupció; el paquet de cinc directives que simplifiquen les normes dels Mercats de Valors i d’inversió a Espanya; o la directiva DAC7, adreçada a millorar la cooperació entre països membres en matèria fiscal.

2022

Total d'iniciatives legislatives aprovades: 74 
Total d'iniciatives amb origen europeu: 42 (56,7%)

 • 21 iniciatives amb transposició de directives/aplicació de reglaments
 • 21 normes amb referències europees

Durant el 2022, de les 74 iniciatives legislatives aprovades a Espanya, 42 van derivar de decisions europees. D'aquestes, 21 van transposar i aplicar diverses lleis europees com les directives sobre residus i disminució de l'impacte del plàstic al medi ambient; la directiva de Serveis de Comunicació Audiovisual, aprovada per adaptar-se a la nova realitat del mercat audiovisual; la directiva que estableix un espai ferroviari únic per a la UE; el Reglament que regula la nova Agència de la Unió Europea per a la Cooperació Judicial Penal (Eurojust); o el Reglament que recull les normes que han d'aplicar els estats membres a l'hora de dissenyar els plans estratègics per adaptar-se a la nova Política Agrícola Comuna (PAC).

2021

Total d'iniciatives legislatives aprovades: 65 
Total d'iniciatives amb origen europeu: 33 (50,7%)

 • 11 iniciatives amb transposició de directives/aplicació de reglaments
 • 22 normes amb referències europees

El 2021 es van aprovar 65 iniciatives legislatives, 33 de les quals tenien origen europeu. Un total d'11, van transposar directives relacionades amb les asimetries híbrides, el blanqueig de capitals, la cooperació reforçada per a la creació de la Fiscalia Europea, la cadena alimentària o la Llei Òmnibus de transposició de Directives Europees.

2020

Total d'iniciatives legislatives aprovades: 54 
Total d'iniciatives amb origen europeu: 27 (50%)

 • 7 iniciatives amb transposició de directives/aplicació de reglaments
 • 20 normes amb referències europees

El 2020, de les 54 iniciatives legislatives aprovades, 27 van derivar de decisions europees i, d'aquestes, 7 van incloure la transposició de directives relacionades amb la regulació del règim del comerç de drets d'emissió de gasos d'efecte hivernacle, l'harmonització de l'impost de l'IVA, l'eficiència energètica, l'harmonització de la resolució de litigis fiscals a la UE o l'ús de dades de passatgers per a la prevenció del terrorisme.

2019

Total d'iniciatives legislatives aprovades: 26 
Total d'iniciatives amb origen europeu: 11 (42%)

 • 4 iniciatives amb transposició de directives/aplicació de reglaments
 • 7 normes amb referències europees

El 2019, 11 normatives de les 26 iniciatives legislatives aprovades van derivar directament de transposicions de directives i recomanacions europees. El percentatge va assolir el 42% de lleis amb origen europeu, relacionades amb els secrets empresarials, la propietat intel·lectual, els contractes de crèdit immobiliari o els àmbits financer i de terrorisme.

55 normes pendents de transposar

A data d'avui, segons dades del Ministeri d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, Espanya està pendent de transposar 55 directives europees, la majoria amb data límit de transposició el 2024, 2025 i 2026.

Dues d'elles, relacionades amb els gasos d'efecte hivernacle, s'havien d'haver transposat abans del 31 de desembre de 2023, i tres més tenien de termini el març, l’abril i el maig del 2024.

Font: Oficina del Parlament Europeu a Espanya