L’execució del Mecanisme de Recuperació i Resiliència avança a bon ritme

Descarregar Pdf

La Comissió ha adoptat el seu segon informe anual sobre l’execució del Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR), l’eina de reforma i inversió per valor de 800 000 milions d’euros que constitueix el nucli de NextGenerationEU.

L’informe mostra els avenços assolits gràcies a l’MRR per reforçar la resiliència econòmica i social dels estats membres i materialitzar el pla REPowerEU, la resposta de la UE davant de les dificultats i les pertorbacions en el mercat energètic mundial provocades per la guerra d’agressió de Rússia contra Ucraïna.

S’hi destaquen els beneficis d’aquest instrument singular que va en funció dels resultats, ja que el pagament dels fons de la UE està condicionat al compliment de fites i objectius acordats que responen als reptes específics dels estats membres i a les prioritats de la UE. L’informe també constata un gran avenç en matèria de transparència i protecció dels interessos financers de la UE.

Els estats membres i totes les parts interessades pertinents, juntament amb el Parlament Europeu i el Consell, han cooperat intensament per assolir aquests resultats.

Avenços en l’execució de l’MRR

Fins ara, la Comissió ha rebut 34 sol·licituds de pagament de 21 estats membres i ha desemborsat 153 400 milions d’euros per a l’execució de les inversions i reformes acordades. El Consell ja ha adoptat quatre plans revisats que contenen capítols REPowerEU, i actualment la Comissió està avaluant disset plans revisats més.

L’informe recull nombrosos exemples en què el finançament de l’MRR ha ajudat a dur a terme reformes i inversions transformadores. S’ha avançat molt en el compliment dels sis pilars estratègics de l’MRR. D’aquesta manera, l’MRR està impulsant un canvi positiu en àmbits com ara les transicions climàtica i digital, l’acció social, la sanitat i la resiliència socioeconòmica i institucional. Els seus efectes no només es noten en els estats membres sinó que contribueixen a la convergència econòmica i la cohesió social i territorial arreu de la Unió.

Per exemple, més de 6 milions de persones han participat en programes d’educació i formació finançats per l’MRR, 1,4 milions d’empreses han rebut ajuda, 5,8 milions de persones s’han beneficiat de mesures de protecció contra desastres relacionats amb la crisi climàtica, com ara inundacions i incendis forestals, i gràcies a l’execució dels plans de recuperació i resiliència dels estats membres s’han estalviat 22 milions de megawatts hora (MWh) en consum d’energia.

En un context de progrés sostingut pel que fa al desplegament de les mesures finançades per l’MRR, la Comissió ha continuat captant fons en els mercats de capitals per finançar el Mecanisme, i fins ara s’han emès més de 44 000 milions d’euros en bons verds NextGenerationEU.

Alt nivell de transparència

La Comissió treballa per garantir claredat i transparència en l’execució de l’MRR, fins i tot més enllà de les obligacions legals. Ha publicat sis notes d’orientació per ajudar les autoritats nacionals i aclarir determinats aspectes. Aquest és també l’objectiu del marc per fer front a eventuals retrocessos en l’assoliment de fites i objectius que s’inclou en l’informe d’avui.

La Comissió ofereix una gran quantitat d’informació al web de l’MRR, com ara els diversos plans de recuperació i resiliència. Avui hem publicat les pàgines dels països amb una nova estructuraque reflecteix més clarament el paper de l’MRR en l’execució del nostre pla REPowerEU, així com els canvis en els diversos plans de recuperació i resiliència.

La revisió recent del Reglament de l’MRR exigeix que els estats membres publiquin informació sobre els cent destinataris finals que reben més finançament MRR. La Comissió va demanar llavors als estats membres que facilitessin aquestes dades amb celeritat i les està compilant en el quadre d’indicadors de recuperació i resiliència, un portal en línia que segueix els progressos en l’execució de l’MRR globalment i de cada pla nacional de recuperació i resiliència. A més, per millorar encara més la visibilitat i la transparència, enguany la Comissió ha publicat un mapa interactiu en línia de projectes finançats per l’MRR en cada estat membre.

Val a destacar que s’han celebrat onze diàlegs d’alt nivell en matèria de recuperació i resiliència per debatre sobre l’MRR amb el Parlament Europeu, i que el grup informal d’experts de l’MRR, que aplega la Comissió i els estats membres, s’ha reunit en 21 ocasions.

Consulteu el comunicat de premsa complet aquí