La UdL arriba a les 1.300 tesis a TDX!

Descarregar Pdf

La Universitat de Lleida (UdL) ha afegit recentment la seva tesi número 1.300 al repositori de Tesis Doctorals en Xarxa (TDX).

La 1.300 de la UdL ha estat escrita per Stella Isabelle Njike Yoba i porta per títol "Aproximación a la cultura a través del estudio contrastivo entre la fraseología española y la bantú: visión de la condición femenina y de la familia". L'objectiu d'aquesta investigació se centra en la reconstrucció de la imatge de la dona i de la família a través de l'anàlisi dels refranys espanyols i bantus, a partir dels quals s'ha arribat a la conclusió que la dona camerunesa és similar a l'espanyola, però amb una consideració familiar diferent des de la seva extensió. 

El treball ha estat dirigit per Ma. Ángeles Calero Fernández i defensat a finals de setembre al Departament de Filologia Clàssica, Francesa i Hispànica de la UdL. 

TDX (Tesis Doctorals en Xarxa) és un repositori cooperatiu que conté, en format digital, tesis doctorals llegides a les universitats de Catalunya i d'altres comunitats autònomes. La consulta de les tesis és d’accés lliure i permet realitzar cerques al text complet, per autor/a, director/a, títol, paraules clau, universitat i departament on s'ha llegit, any de defensa, etc. Els objectius d'aquest repositori, gestionat i coordinat pel Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC), i patrocinat per la Generalitat de Catalunya, són:

  • Difondre, arreu del món i a través d'internet, els resultats de la recerca universitària.
  • Oferir als autors de les tesis una eina que incrementa l'accés i la visibilitat del seu treball.
  • Afavorir l'edició electrònica en obert de la producció científica pròpia.

Podeu consultar més informació sobre Tesis Doctorals en Xarxa en aquest enllaç.