La Comissió proposa un certificat digital verd

Descarregar Pdf

La Comissió Europea ha proposat la creació d'un certificat digital verd per facilitar la lliure circulació segura dins de la UE durant la pandèmia de COVID-19. El certificat digital verda serà una acreditació de que una persona ha estat vacunada contra la COVID-19, s'ha recuperat de la COVID-19 o s'ha realitzat una prova el resultat de la qual ha estat negatiu. Estarà disponible, de manera gratuïta, en format digital o en paper, i inclourà un codi QR per garantir la seguretat i autenticitat del certificat. La Comissió crearà una passarel·la per garantir que tots els certificats puguin verificar-se a tota la UE i donarà suport als estats membres en la realització tècnica dels certificats. Els Estats membres continuaran sent responsables de decidir les restriccions de salut pública de les que puguin eximir els viatgers, però hauran d'aplicar les seves exempcions igualment als viatgers titulars d'un certificat digital verd.

Elements fonamentals del Reglament proposat per la Comissió:

1. Certificats accessibles i segurs per a tots els ciutadans de la UE:

  • El certificat digital verd englobarà tres tipus de certificats: certificats de vacunació, certificats de proves (proves de RT-PCR o ràpides d'antígens) i certificats per a les persones que s'hagin recuperat de la COVID-19.
  • Els certificats s'expediran en format electrònic o en paper. Tots dos tindran un codi QR amb la informació fonamental necessària, així com una signatura digital per assegurar-se que el certificat és autèntic.
  • La Comissió crearà una passarel·la digital i donarà suport als Estats membres en la creació de programes informàtics que puguin utilitzar les autoritats per verificar totes les signatures dels certificats a tota la UE. Cap dada personal dels titulars del certificat travessarà la passarel·la o serà conservat per l'Estat membre verificador.
  • Els certificats estaran disponibles gratuïtament i en la llengua o llengües oficials de l'Estat membre expedidor i en anglès.

2. No discriminació:

  • Tots els ciutadans (vacunats i no vacunats) han de poder beneficiar-se d'un certificat digital verd quan viatgin per la UE. Per evitar la discriminació de les persones que no estiguin vacunades, la Comissió proposa que es creï no només un certificat de vacunació interoperable, sinó també certificats de proves de la COVID-19 i certificats per a les persones que s'hagin recuperat d'aquesta malaltia.
  • Igualtat de drets per als viatgers que posseeixin un certificat digital verd: quan els Estats membres acceptin l'acreditació de vacunació per a eximir de determinades restriccions de salut pública, estan obligats a acceptar, sota les mateixes condicions, certificats de vacunació expedits d'acord amb el sistema de certificat digital verd. Aquesta obligació s'ha de limitar a les vacunes que hagin rebut l'autorització de comercialització de la UE, però els Estats membres podran decidir acceptar, a més, altres vacunes.
  • Notificació d'altres mesures: si un Estat membre segueix exigint als titulars d'un certificat digital verd una quarentena o sotmetre’s a proves, haurà de notificar a la Comissió i a tots els altres estats membres i explicar els motius d'aquestes mesures.

3. Només informació essencial i dades personals segures:

  • Els certificats inclouran un conjunt limitat d'informació, com nom, data de naixement, número d'identitat, data d'expedició, informació pertinent sobre la vacuna / anàlisi / recuperació i un identificador únic del certificat. Aquestes dades només podran comprovar-se per confirmar i verificar l'autenticitat i validesa dels certificats.

El sistema de certificat digital verd és una mesura temporal. Es suspendrà una vegada que l'Organització Mundial de la Salut (OMS) declari la fi de l'emergència de salut pública internacional per la COVID-19.

Consulteu el comunicat de premsa complet aquí

COVID-19: Certificats digitals verds (Comissió Europea)