La Comissió proposa transformar l’economia i la societat de la UE per assolir els objectius climàtics

Descarregar Pdf

La Comissió Europea ha adoptat  un conjunt de propostes perquè les mesures que la UE prengui en matèria de clima, energia, ús de la terra, transport i fiscalitat serveixin per reduir les emissions netes de gasos d’efecte hivernacle com a mínim un 55 % d’ara al 2030 respecte dels nivells del 1990. Atènyer aquesta reducció de les emissions durant la dècada vinent és fonamental perquè Europa esdevingui el primer continent climàticament neutre del món d’aquí al 2050 i també perquè el Pacte verd europeu es faci realitat. Amb les propostes d'avui, la Comissió presenta els instruments legislatius per complir els objectius acordats en la Llei europea del clima i transformar profundament la nostra economia i societat per poder gaudir d’un futur just, verd i pròsper.

Un conjunt complet i interrelacionat de propostes

Les propostes que es presenten donaran l’empenta necessària a la reducció dels gasos d’efecte hivernacle durant la dècada vinent. Combinen els elements següents: l’aplicació del comerç de drets d’emissió a nous sectors i el reforçament del règim actual de comerç de drets d’emissió de la UE; l’increment de l’ús de les energies renovables; l’augment de l’eficiència energètica; Un desplegament més ràpid de mitjans de transport poc contaminants i de la infraestructura i els combustibles per sustentar-les; la concordança entre les mesures fiscals i els objectius del Pacte verd europeu; mesures per prevenir la fuga de carboni, i instruments per preservar i tenir cura dels embornals de carboni.

Consulteu el comunicat de premsa complet aquí