La Comissió proposa permetre als agricultors una exempció d’un any de determinades normes agrícoles

Descarregar Pdf

La Comissió Europea ha proposat permetre als agricultors de la UE d’acollir-se a exempcions per a l’any 2024 de les normes de la Política Agrària Comuna que els obliguen a mantenir no productives determinades superfícies. La proposta de la Comissió —enviada avui als estats membres, que la votaran en comitè— ofereix una primera resposta política concreta per abordar les preocupacions sobre els ingressos dels agricultors. També es deriva de les peticions expressades per diversos estats membres en les reunions del Consell d’Agricultura.

Per rebre el ajuts de la PAC als quals tenen dret, els agricultors han de respectar un conjunt reforçat de nou normes que són beneficioses per al medi ambient i l’acció climàtica. Aquest principi de condicionalitat s’aplica a gairebé el 90 % de la superfície agrícola útil de la UE i té un paper important en la generalització de pràctiques agrícoles sostenibles. Aquest conjunt de normes bàsiques s’anomena BCAM, que significa «bones condicions agràries i ambientals».

La norma BCAM 8 exigeix, entre altres coses, designar una part mínima de les terres de conreu per a superfícies o elements no productius. Això es refereix normalment a terres en guaret, però també a elements com ara bardisses o arbres. Les finques amb menys de deu hectàrees de terra de conreu solen estar exemptes d’aquesta obligació. Avui, la Comissió ofereix la possibilitat que tots els agricultors de la UE estiguin exempts d’aquest requisit i conservin el seu dret a rebre el pagament directe bàsic de la PAC.

En lloc d’obligar que el 4 % de les terres de conreu siguin de guaret o improductives, es considerarà que compleixen el requisit els agricultors de la UE que conreïn cultius fixadors de nitrogen (com ara llenties, pèsols o faves) i/o cultius intermedis en el 7 % de les seves terres de conreu. Els cultius intermedis són plantes que creixen entre dos cultius principals i poden servir com a farratge per als animals o com a adob verd. L’ús de cultius fixadors de nitrogen i cultius intermedis aporta una sèrie de beneficis ambientals per a la salut del sòl, com la biodiversitat del sòl i la limitació de la lixiviació de nutrients. Els cultius s’han de conrear sense productes fitosanitaris per mantenir els objectius mediambientals de la PAC.

La proposta de la Comissió s’ha calibrat curosament a fi de trobar l’equilibri entre, d’una banda, oferir un alleujament adequat als agricultors que s’enfronten a nombroses crisis i, de l’altra, protegir la biodiversitat i la qualitat del sòl.

En els propers dies els estats membres votaran la mesura en una reunió de comitè i posteriorment la Comissió procedirà a l’adopció formal. El Reglament s’aplicarà retroactivament a partir de l’1 de gener de 2024. Els estats membres que vulguin aplicar l’exempció ho han de notificar a la Comissió en un termini de 15 dies perquè se’n pugui informar els agricultors al més aviat possible.

La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha declarat:

«Els agricultors són el pal de paller de la seguretat alimentària de la UE i el cor de les nostres zones rurals. El compromís continuat de la Comissió queda palès en el nostre pressupost de la Política Agrària Comuna per valor de 386 700 milions d’euros, que ajuda a estabilitzar els ingressos dels agricultors europeus alhora que en premia els esforços en matèria d’acció climàtica i sostenibilitat. La mesura d’avui ofereix una flexibilitat suplementària als agricultors en un moment en què s’enfronten a diversos reptes. Continuarem treballant amb els nostres agricultors per garantir que la PAC assoleixi l’equilibri adequat que respongui a les seves necessitats i continuï oferint béns públics als nostres ciutadans.»

Consulteu el comunicat de premsa complet aquí (Comissió Europea)