La Comissió pren mesures en favor de la transposició completa i oportuna de les directives de la UE

Descarregar Pdf

La Comissió adopta un paquet de decisions d’infracció derivades de la manca de notificació per part dels estats membres de les mesures de transposició de les directives de la UE a l’ordenament jurídic nacional (denominades «infraccions per no comunicació»).  La Comissió enviarà una carta de requeriment als estats membres que no hagin notificat les mesures nacionals de transposició de les directives en els casos en què el termini de transposició hagi expirat recentment. Hi ha vint-i-cinc estats membres que encara no han notificat les mesures de transposició plena de vuit directives de la UE en els àmbits de la salut, el medi ambient, el transport, la defensa i l’estabilitat financera, els serveis financers i la unió dels mercats de capitals. Els estats membres en qüestió disposen de dos mesos per respondre a la carta de requeriment i completar la transposició; en cas contrari la Comissió podria decidir emetre un dictamen motivat.

Espanya es troba entre els estats que rebran una carta de requeriment en relació a la Directiva sobre l’assegurança de vehicles.

Directiva sobre l’assegurança de vehicles: protecció dels damnificats en cas d’insolvència de l’entitat asseguradora

La Directiva 2009/103/CE sobre assegurances de vehicles, modificada per la Directiva (UE) 2021/2118, estableix un mecanisme per indemnitzar les víctimes d’accident de trànsit en cas d’insolvència de l’entitat asseguradora responsable. Amb aquesta finalitat, els estats membres han de designar organismes d’indemnització que tramitaran les sol·licituds derivades d’aquests accidents. Per als casos transfronterers, la Directiva contempla que aquests organismes d’indemnització signin un conveni sobre el mecanisme de liquidació entre ells com a tard el 23 de desembre de 2023. Els estats membres havien de designar aquests organismes com a tard el 23 de juny de 2023, o si més no comunicar a la Comissió quines entitats negociarien provisionalment el conveni. La Comissió enviarà cartes de requeriment a setze estats membres (Bèlgica, Bulgària, Txèquia, Dinamarca, Irlanda, Grècia, Espanya, Xipre, Letònia, Luxemburg, Malta, Àustria, Polònia, Portugal, Romania i Eslovènia) per no haver-li notificat la transposició completa d’aquests articles abans de l’expiració del termini, el 22 de juny de 2023.