La Comissió impulsa la connectivitat a les zones rurals d'Espanya amb 88 milions

Descarregar Pdf

La Comissió Europea ha aprovat, en el marc dels ajuts estatals de la UE, un règim espanyol per valor de 88,3 milions d’euros articulat mitjançant el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR) per donar suport a la prestació de serveis majoristes i minoristes de banda ampla en zones rurals remotes d’Espanya. Aquesta mesura s’inscriu en l’estratègia d’Espanya per donar resposta a les necessitats dels ciutadans i les empreses en el context de la digitalització del país. El règim també contribueix als objectius estratègics de la UE en relació amb la transició digital.

La mesura espanyola

El règim d’ajuts, que estarà vigent fins al 31 de desembre de 2027, es finançarà parcialment a través de l’MRR després que la Comissió fes una avaluació positiva del pla de recuperació i resiliència d’Espanya i que el Consell l’adoptés. El pla de recuperació i resiliència espanyol conté projectes d’inversió importants en el sector de les comunicacions electròniques, com ara l’ajuda a zones remotes del país perquè disposin de connectivitat de banda ampla amb una velocitat de descàrrega d’almenys 100 Mbps.

El règim s’ha concebut com una solució temporal per facilitar i accelerar l’accés a serveis de banda ampla fixa eficaços a un cost assequible. La mesura donarà suport a la prestació de serveis majoristes i, a partir d’aquests, a la prestació de serveis minoristes de banda ampla assequibles en una ubicació fixa amb una velocitat de descàrrega mínima de 100 Mbps i una velocitat de pujada mínima de 5 Mbps. Aquesta mesura s’aplicarà en zones rurals remotes, disperses i poc poblades que no disposen de cobertura a aquestes velocitats i a preus assequibles.

Els ajuts d’aquest règim seran en forma de subvencions directes a operadors de comunicacions electròniques. Els beneficiaris es triaran mitjançant un procediment de selecció obert, competitiu, transparent i no discriminatori. L’ajut cobrirà una part del preu majorista de manera que quedi a un nivell comparable als preus majoristes en zones més rendibles. Al seu torn, els operadors que es beneficiïn dels preus majoristes reduïts oferiran serveis minoristes a un preu que no podrà superar una tarifa màxima mensual predefinida dels serveis de banda ampla corresponents. La mesura també finançarà els costos directament relacionats amb l’accés dels usuaris finals al servei, inclosa l’adquisició, instal·lació i operació d’equips d’usuari fins a un preu màxim, independentment de la tecnologia amb què funcionin.

Declaracions

«Aquest règim espanyol per valor de 88,3 milions d’euros, que es finançarà parcialment amb el Mecanisme de Recuperació i Resiliència, donarà suport al subministrament de serveis majoristes i minoristes de banda ampla en zones rurals remotes d’Espanya. La mesura que hem aprovat avui permetrà a Espanya ajudar els consumidors i les empreses perquè puguin accedir a serveis de banda ampla assequibles i de qualitat, de manera que contribuirà al creixement econòmic d’Espanya i als objectius estratègics de la UE pel que fa a la transició digital

MargretheVestager, vicepresidenta executiva responsable de la política de competència

Consulteu el comunicat de premsa complet aquí