La Comissió demana una bona embranzida a l’educació digital i la provisió de competències digitals

Descarregar Pdf

La Comissió ha adoptat dues propostes de Recomanació del Consell en el context de l’Any Europeu de les Competències, amb l’objectiu d’ajudar els estats membres i el sector educatiu a proporcionar una formació digital de qualitat, inclusiva i accessible per desenvolupar les competències digitals de tota la ciutadania europea.

Les propostes donen resposta als dos grans reptes compartits que han definit la Comissió i els estats membres de la UE: 1) l’absència d’un plantejament global de l’educació digital per part de les diverses administracions, i 2) les dificultats a l’hora de dotar les persones de les competències digitals necessàries.

Reforç dels factors facilitadors clau

Tot i els avenços i alguns exemples excel·lents en matèria d'innovació, els esforços combinats encara no han aconseguit una transformació digital sistèmica en l'educació i la formació. Els Estats membres encara tenen dificultats per assolir uns nivells suficients d'inversió en infraestructures d'educació i formació digitals, en equips i continguts educatius digitals, en formació digital (millora de les capacitats) dels professors i del personal, i en el seguiment i la avaluació de les polítiques deducació i formació digitals.

La proposta de «Recomanació del Consell sobre els factors clau que permeten una educació i formació digitals» insta tots els estats membres a garantir l’accés universal a l’educació i la formació digitals de qualitat i inclusives per resoldre la fractura digital, que s’ha fet encara més palesa arran de la crisi de la covid-19. Això es podria assolir mitjançant la creació d'un marc coherent d'inversió, governança i formació del professorat per a una educació digital eficaç i inclusiva. La proposta ofereix orientacions i mesures que els Estats membres poden adoptar per aplicar una perspectiva que inclogui l'Administració en conjunt i les múltiples parts interessades, així com una cultura d'innovació ascendent i de digitalització dirigida pel personal de l'educació i la formació .

Millorar l´ensenyament de capacitats digitals

El segon repte compartit està relacionat amb les diferències en el nivell de competències digitals en funció dels grups de població i amb la capacitat dels sistemes educatius nacionals de mitigar aquestes disparitats. La proposta de «Recomanació del Consell sobre la millora de la provisió de competències digitals en l’educació i la formació» té en compte cadascun dels nivells educatius. Insta els estats membres a començar la formació en competències digitals ben aviat i distribuir-la de manera coherent al llarg dels diversos nivells educatius.

La Comissió està disposada a donar suport a la implementació d’ambdues propostes amb la facilitació de l’aprenentatge recíproc i els intercanvis entre els estats membres i totes les parts interessades pertinents mitjançant instruments de la UE com l’Instrument de Suport Tècnic. La Comissió també promou les competències i l’educació digitals amb la cooperació en el marc del Centre Europeu d’Educació Digital i a través del finançament de la UE, com ara Erasmus+ i el programa Europa Digital, el Fons de Transició Justa, el Fons Europeu de Desenvolupament Regional, el Fons Social Europeu Plus i el Mecanisme de Recuperació i Resiliència, Horitzó Europa i IVDCI-Global Europe.

Consulteu el comunicat de premsa complet aquí.