La Comissió Europea crea una Oficina d'IA

Descarregar Pdf

La Comissió Europea ha revelat avui l'Oficina d'IA, creada al si de la Comissió. L'Oficina d'IA té per objecte permetre el desenvolupament, desplegament i ús futurs de la intel·ligència artificial d'una manera que fomenti els beneficis socials i econòmics i la innovació, mitigant alhora els riscos. L'Oficina exercirà un paper clau en l'aplicació de la Llei d'IA, especialment pel que fa als models d'IA d'ús general. També treballarà per fomentar la recerca i la innovació a IA fiable i posicionarà la UE com a líder en els debats internacionals.

L'oficina d'IA està formada per:

  • Unitat de Regulació i Compliment que coordina l'enfocament regulador per facilitar l'aplicació i l'execució uniformes de la Llei d'IA a tota la Unió, en estreta col·laboració amb els Estats membres. La unitat contribuirà a les investigacions i possibles infraccions, gestionant les sancions.
  • Unitat sobre seguretat de la IA centrada en la identificació de riscos sistèmics de models d'ús general molt capaços, possibles mesures de mitigació, així com enfocaments d'avaluació i assaig.
  • Unitat d'excel·lència a IA i robòtica que dona suport i finança la investigació i el desenvolupament per fomentar un ecosistema d'excel·lència. Coordina la iniciativa GenAI4EU, estimulant el desenvolupament de models i la seva integració a aplicacions innovadores.
  • La Unitat d'IA per al Bé Societal per dissenyar i aplicar el compromís internacional de l'Oficina d'IA a IA per al bé, com ara la modelització meteorològica, els diagnòstics del càncer i els bessons digitals per a la reconstrucció.
  • Unitat d'Innovació i Coordinació de Polítiques en matèria d'IA que supervisa l'execució de l'estratègia d'IA de la UE, supervisa les tendències i la inversió, estimula l'adopció de la IA mitjançant una xarxa de centres europeus d'innovació digital i creació de fàbriques d'IA, i fomenta un ecosistema innovador mitjançant el suport a espais controlats de proves i proves al món real.

L'Oficina d'IA serà dirigida pel cap de l'Oficina d'IA i treballarà sota la direcció d'un assessor científic principal per garantir l'excel·lència científica en l'avaluació de models i enfocaments innovadors, i d'un assessor d'assumptes internacionals per donar seguiment al nostre compromís de col·laborar estretament amb els socis internacionals en matèria de IA fiable.

Configuració i tasques de l'Oficina d'IA

L'Oficina d'IA ocuparà més de 140 persones per dur a terme les tasques. El personal estarà compost per especialistes en tecnologia, assistents administratius, advocats, especialistes en polítiques i economistes.

L'Oficina ha de garantir l'aplicació coherent de la Llei d'IA. Per això, donarà suport als òrgans de governança dels Estats membres. L'Oficina d'IA també farà complir directament les normes relatives als models d'IA d'ús general. En cooperació amb els desenvolupadors d'IA, la comunitat científica i altres parts interessades, l'Oficina d'IA coordinarà l'elaboració de codis de pràctiques d'última generació, durà a terme proves i avaluarà models d'IA d'ús general, sol·licitarà informació i aplicarà sancions quan calgui.

Per garantir una presa de decisions ben informada, l'Oficina d'IA col·laborarà amb els Estats membres i la comunitat d'experts en general mitjançant fòrums i grups d'experts específics. A escala de la UE, l'Oficina d'IA col·laborarà estretament amb el Comitè Europeu d'Intel·ligència Artificial, format per representants dels Estats membres. La Comissió Tècnica Científica d'Experts Independents garantirà un vincle estret amb la comunitat científica i es demanaran més coneixements especialitzats en un fòrum consultiu, que representarà una selecció equilibrada de parts interessades, com la indústria, les empreses emergents i les pimes, el món acadèmic, els grups de reflexió i la societat civil.

Consulteu el comunicat de premsa complet aquí (Comissió Europea)