La Comissió Europea convida els pagesos a participar en una enquesta en línia sobre la simplificació

???label.download.pdf???

La Comissió escolta les preocupacions dels pagesos i busca solucions per millorar la simplificació de normes i procediments.

Tal com va anunciar en les seves propostes per reduir la càrrega que han de suportar els pagesos, avui la Comissió posa en marxa una enquesta en línia per recollir directament les opinions de la pagesia de la UE. L’enquesta estarà oberta del 7 de març al 8 d’abril. Consta de preguntes breus, disponibles en totes les llengües oficials de la UE, que proporcionaran informació de gran valor per comprendre les principals fonts de preocupació del sector. A més, l’enquesta ajudarà a identificar les fonts de la càrrega administrativa i la complexitat que es deriven de les normes de la política agrària comuna (PAC), així com d’altres normes en matèria d’alimentació i agricultura, tant pel que fa a la seva aplicació a nivell nacional com a les obligacions de registre i notificació que comporten. A mitjans d’abril se’n presentaran els resultats preliminars.

L’enquesta oferirà aquest mateix estiu una visió més clara dels principals obstacles administratius que perceben i es troben els pagesos. Els resultats s’inclouran en una anàlisi més detallada que es publicarà a la tardor de 2024 amb l’objectiu d’aclarir les fonts de complexitat per als pagesos (a nivell de la UE, a nivell nacional, de la PAC o altres requisits i polítiques).

Consulteu el comunicat de premsa complet aquí (font: Comissió Europea)