Es preveu que la política de cohesió generi 1,3 milions de llocs de treball a la UE

Descarregar Pdf

Es preveu que el finançament de la política de cohesió per al període 2021-2027 ajudi a la creació de 1,3 llocs de treball, així com a l’augment del PIB de la UE en un 0,5 % de mitjana d’ara al final d’aquesta dècada, i en fins a un 4 % en alguns estats membres. També ajudarà a proporcionar molts béns públics comuns, cosa que reportarà beneficis tangibles i concrets a la ciutadania, les regions i les ciutats europees. Aquestes són algunes de les conclusions de l’informe sobre els resultats del programa de política de cohesió per al període 2021-2027, que s’ha publicat avui.

A fi que tot això esdevingui una realitat, la política de cohesió alliberarà un volum total d’inversions de 545 000 milions d’euros durant aquest període, 378 000 milions dels quals estaran finançats per la UE. Aquestes inversions promouran la convergència socioeconòmica duradora, la cohesió territorial, l’Europa social i una transició verda i digital fluïda.

Una Europa més intel·ligent i més competitiva

La política de cohesió dona suport ferm a la recerca i la innovació, alhora que ajuda a posar remei a la bretxa digital. Per exemple, 83 000 investigadors podran accedir a recursos per a la recerca millorats i 725 000 empreses rebran ajuda per innovar i créixer de manera intel·ligent.

La política té per objectiu promoure la modernització i la digitalització dels serveis públics (oferts per 22 500 administracions públiques), així com la transformació digital de les empreses. També fomenta el desenvolupament de les competències i les infraestructures digitals, per exemple, connectant 3,1 milions de llars a xarxes mòbils d’alta velocitat i a infraestructura digital fixa.

Avançar vers una economia amb zero emissions netes de carboni i una Europa més resilient

Les inversions verdes dirigides a la mitigació i adaptació climàtiques se centren en els objectius del Pacte verd europeu de reduir els gasos d’efecte hivernacle en un 55 % d’aquí a 2030 i assolir la neutralitat climàtica d’ara al 2050.

Per aconseguir-ho, la política de cohesió dona suport a projectes en els àmbits de l'eficiència energètica i l’energia renovable, que són especialment rellevants per dur a terme les accions clau del pla REPowerEU. Per exemple, es preveu que 32 milions de metres quadrats d’edificis públics i 723 000 llars es beneficiïn de les millores en matèria d’eficiència energètica, i alhora s’instal·laran 9 555 MW de capacitat addicional d’energia renovable.

Amb l’objectiu de fomentar l’adaptació al canvi climàtic i la gestió del risc de catàstrofes, la política de cohesió donarà suport a la construcció de 229 000 hectàrees de noves infraestructures verdes.

També es promourà la mobilitat urbana sostenible mitjançant al creació de 1 230 km de línies de tramvia i metro noves i modernitzades, així com de 12 200 km d'infraestructura pedalable.

Les infraestructures per l’aigua neta i les infraestructures millorades pel tractament de les aigües residuals arribaran a 16,4 milions de persones gràcies a les inversions fetes en el marc de la política de cohesió.

Consulteu el comunicat de premsa complet aquí