Dècada digital 2030 de la UE

Descarregar Pdf

Ha entrat en vigor el programa polític de la Dècada Digital 2030, un mecanisme de seguiment i cooperació per assolir objectius comuns per a la transformació digital d'Europa d'aquí al 2030.

Per primera vegada, el Parlament Europeu, els Estats membres i la Comissió han establert conjuntament objectius i metes concrets en els quatre àmbits clau de les competències digitals, les infraestructures (inclosa la connectivitat), la digitalització de les empreses i els serveis públics en línia , en relació amb la Declaració sobre els principis i drets digitals europeus. Els objectius i les metes van acompanyats d'un procés de cooperació cíclic que comença avui, per fer balanç dels avenços i definir fites de manera que sigui possible assolir-les d'aquí a 2030. El programa també crea un nou marc per als projectes plurinacionals que permetrà als Estats membres a ajuntar forces en matèria d'iniciatives digitals.

Propòsit: Metes i objectius de la Dècada Digital

A partir d'ara i fins al 2030, els Estats membres de la UE, en col·laboració amb el Parlament Europeu, el Consell de la UE i la Comissió, formularan les seves polítiques digitals per assolir els seus objectius en quatre àmbits per tal de:

  • millorar les competències digitals bàsiques i avançades dels ciutadans;
  • millorar l'adopció de noves tecnologies, com ara la intel·ligència artificial, les dades i el núvol, per part de les empreses de la UE, incloses les petites;
  • continuar avançant en la infraestructura de connectivitat, informàtica i dades de la UE; i
  • oferir serveis públics i d’administració en línia.

Aquestes fites materialitzen els objectius del programa polític, tals com garantir una tecnologia digital segura i protegida, un entorn en línia competitiu per a les pimes, pràctiques de ciberseguretat segures, accés equitatiu a oportunitats digitals per a tothom, i foment d'innovacions sostenibles i eficients des del punt de vista de l’energia i l’ús dels recursos.

En conjunt, els objectius i les metes de la Dècada Digital guiaran les accions dels Estats membres, que la Comissió avaluarà en un informe de situació anual, l'estat de la Dècada Digital. Un nou grup d'experts d'alt nivell, la Junta de la Dècada Digital, reforçarà també la cooperació entre la Comissió i els Estats membres en qüestions relatives a la transformació digital. També es crearà un nou Fòrum per reunir diverses parts interessades i debatre'n les opinions.

Consulteu el comunicat de premsa complet aquí (Font: Comissió Europea)