Conferència sobre el Futur d’Europa

Descarregar Pdf

El comitè executiu de la Conferència sobre el futur d’Europa, format per representants del Parlament Europeu, el Consell de la Unió Europea i la Comissió Europea, inaugura la plataforma digital multilingüe de la Conferència sobre el futur d’Europa i convida tota la ciutadania de la UE a contribuir a donar forma al seu propi futur i el de tot Europa. La plataforma, disponible en 24 llengües, permet als ciutadans de tota la Unió compartir i intercanviar les seves idees i punts de vista a través d’esdeveniments en línia.

La presidència conjunta de la conferència ha acollit amb satisfacció la inauguració de la plataforma.

«La plataforma és una eina fonamental perquè els ciutadans puguin participar i expressar la seva opinió respecte del futur d’Europa. Cal que ens assegurem que se’ls escolti i els tinguem en compte a l’hora de prendre decisions, independentment de la pandèmia de covid-19. La democràcia europea, de caire representatiu i participatiu, continuarà funcionant passi el que passi perquè el futur que compartirem així ho exigeix», ha declarat avui el president del Parlament Europeu, David Sassoli.

«Respecte d’àmbits com ara els de la salut, el canvi climàtic, l’ocupació de qualitat i sostenible en una economia cada cop més digital, o l’estat de les nostres societats democràtiques, convidem els europeus a fer-se sentir, a expressar les seves preocupacions i a dir-nos a quina Europa volen viure. Amb aquesta plataforma dels ciutadans oferim a tothom l’oportunitat de contribuir a construir l’Europa del futur i d’establir un diàleg amb altres ciutadans de tot el continent. És una oportunitat única per apropar virtualment els europeus. Sumeu-vos al debat! Tots junts podrem construir el futur que volem per a la nostra Unió», ha declarat avui també la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen.

La Conferència sobre el futur d’Europa és un exercici obert i inclusiu de democràcia deliberativa sense precedents. Té per objectiu que qualsevol ciutadà europeu pugui expressar la seva opinió sobre què espera de la Unió Europea, cosa que hauria d’ajudar a l’hora d’establir pautes per al futur de la UE i la formulació de polítiques. La presidència conjunta s’ha compromès a fer el seguiment dels resultats de la conferència.

Rerefons

La plataforma digital multilingüe és totalment interactiva: els ciutadans de tots els estats membres hi poden encetar converses i plantejar les seves propostes en les 24 llengües oficials de la UE. Es convida a tothom a fer-la servir per contribuir a donar forma al seu futur i també a fer-ne difusió a les xarxes socials amb l’etiqueta #TheFutureIsYours.

La plataforma s’organitza al voltant de temes clau per al debat: el canvi climàtic i el medi ambient; salut; una economia més forta i justa; justícia social i ocupació; la UE en el món; valors i drets, estat de dret, seguretat; transformació digital; democràcia europea; migració; i educació, cultura, joventut i esport. A banda d’aquests temes, hi ha també una «àgora oberta» per a temes transversals i d’altres («altres idees»). La ciutadania podrà plantejar qualsevol qüestió que sigui del seu interès: la idea principal és que les contribucions sorgeixin de les bases.

La plataforma també ofereix informació sobre l'estructura i les tasques de la conferència. Està disponible per a tots els ciutadans de la UE i també per a les institucions i els organismes de la UE, els parlaments nacionals, les autoritats nacionals i locals, i la societat civil. Val a dir que respecta totalment la privacitat dels participants i la normativa de protecció de dades de la UE.

Més informació:

Plataforma digital de la Conferència sobre el futur d’Europa

Preguntes i respostes sobre la plataforma digital multilingüe de la Conferència sobre el futur d’Europa

Fitxes informatives sobre la plataforma digital i el desenvolupament de la conferència

Carta de la Conferència sobre el futur d’Europa