Instal·lacions

Exploreu les diferents opcions d'accessibilitat de les biblioteques: accés a l'edifici, porta accessible, mobiliari adaptat, mobilitat interior, taulell d'atenció, banys accessibles i evacuació.

 • L'accés a l’edifici és a peu pla des del carrer. Un primer accés amb 2 portes d’obertura manual i feixugues.
 • La porta d’accés a la biblioteca és d’obertura automàtica.
 • Mobiliari adaptat: Els llocs de treball garanteixen l'accessibilitat per a tots els usuaris.
 • Mobilitat interior: Els passadissos i zones de pas compleixen amb la normativa vigent.
 • Taulell i espai d'atenció al públic: Els taulells de les 3 plantes tenen 1.05m d’alçada, però no compten amb obertura inferior lliure d’obstacles.
 • Banys accessibles a la biblioteca: Disponibles a la planta 1a i 3a.
 • Banys accessibles al centre: Disponibles a la planta baixa i també a la planta -1.
 • Evacuació: Es disposa d’avís d’emergència amb sistema acústic i Pla d’Emergència general.
 • L'accés a l’edifici principal és a peu pla des del carrer i amb porta d’obertura automàtica.
 • La porta d’accés principal i de cap de setmana a la biblioteca és d’obertura manual i s'accedeix a través d'una rampa
 • Mobiliari adaptat: els llocs de treball i garanteixen l'accessibilitat per a tots els usuaris.
 • Mobilitat interior:
  • alguns passadissos i zones de pas d’ús públic no compten amb l’amplada suficient.
  • part del fons bibliogràfic està situat a la planta -1 i cal contactar amb el personal per accedir-hi.
 • Taulell i espai d'atenció al públic: el taulell és alt i no compta amb obertura inferior lliure d’obstacles.
 • Banys accessibles a la biblioteca: no, a excepció de l'accés dels caps de setmana.
 • Banys accessibles al centre: si, disponibles als laterals de l’edifici.
 • Evacuació: es disposa d’avís d’emergència amb sistema acústic i Pla d’Emergència general.
 • L'accés a l’edifici és a través de 2 portes, les primeres d’obertura automàtica i les segones feixugues i d’obertura manual.
 • La porta d’accés a la biblioteca és d’obertura manual.
 • Mobiliari adaptat: els llocs de treball i garanteixen l'accessibilitat per a tots els usuaris.
 • Mobilitat interior: els passadissos compleixen amb l’amplada mínima. L’accés al pis -1 és a través d’un ascensor amb clau i cal contactar amb el personal per accedir-hi.
 • Taulell i espai d'atenció al públic: el taulell té una alçada superior a la reglamentària i no compta amb obertura inferior lliure d’obstacles.
 • Banys accessibles a la biblioteca: no disposa de banys a la biblioteca.
 • Banys accessibles al centre: disponibles.
 • Evacuació: es disposa d’avís d’emergència amb sistema acústic i Pla d’Emergència.
 • L'accés a l’edifici és a través d’un esglaó i dues portes d’obertura manual.
 • La porta d’accés a la biblioteca és d’obertura manual.
 • Mobiliari adaptat: els llocs de treballs garanteixen l'accessibilitat per a tots els usuaris.
 • Mobilitat interior: els passadissos compleixen amb l’amplada mínima.
 • Taulell i espai d'atenció al públic: el taulell té una alçada superior a la reglamentària. Compta amb un tram amb obertura inferior lliure d’obstacles.
 • Banys accessibles a la biblioteca: no disposa de banys a la biblioteca.
 • Banys accessibles al centre: disponibles a la planta baixa de l’edifici i plantes superiors.
 • Evacuació: es disposa d’avís d’emergència amb sistema acústic i Pla d’Emergència general. Les sortides d’emergència estan situades de manera que per accedir-hi s’han de pujar o baixar escales.
 • L'accés a l’edifici és a peu pla des del carrer amb dues portes d’obertura manual.
 • La porta d’accés a la biblioteca és d’obertura manual.
 • Mobiliari adaptat: els llocs de treball garanteixen l'accessibilitat per a tots els usuaris.
 • Mobilitat interior: els passadissos compleixen amb l’amplada mínima. No obstant, en algunes zones d'accés a prestatgeries la distància entre taules/cadires i prestatgeries és mínima.
 • Taulell i espai d'atenció al públic: el taulell és baix. No obstant, no compta amb obertura inferior lliure d’obstacles.
 • Banys accessibles a la biblioteca: disponibles.
 • Banys accessibles al centre: disponibles, estan a la planta 3a.
 • Evacuació: es disposa d’avís d’emergència amb sistema acústic i Pla d’Emergència general.