Articles

 

  Per trobar articles sobre un tema...

Cerca les paraules del tema en més d'una llengua (català, castellà, anglès...).

Utilitza sinònims i variants de les paraules.

Cerca en bases de dades especialitzades segons la temàtica d'interès.

 

  Si ja tens la referència d'un article

Cerca a revistes electròniques.

Cerca al CercaTot per veure si està en paper.

Si no el tenim ni en paper ni electrònic, demaneu-lo a través del SOD.

Troba articles en altres bases de dades generals