Carta de serveis

El Servei de Biblioteca i Documentació fa públic el compromís amb els seus usuaris en la Carta de serveis, que es resumeix en els apartats següents.

Els nostres compromisos

 • Oferir horaris d'obertura amplis.
 • Atendre les consultes, presencials, virtuals o per telèfon, de manera personalitzada i eficient.
 • Lliurar-vos els documents que demaneu, tant de la UdL com de fora, a través del PUC i del SOD.
 • Informar-vos mitjançant el correu electrònic de l'estat dels documents que ens hàgiu demanat.
 • Oferir cursos de formació per a l'aprofitament dels recursos i els serveis de les biblioteques.
 • Actualitzar, mantenir i donar accés a la bibliografia recomanada pel professorat.
 • Atendre suggeriments i queixes, i respondre en un termini màxim de dos dies laborables.
 • Ampliar i millorar els serveis i les col·leccions.
 • Revisar els compromisos i els indicadors de qualitat d'acord amb les demandes dels usuaris.

Els vostres drets

 • Ser atesos amb amabilitat i eficiència.
 • Estar informats sobre els serveis de la biblioteca i formats en l'ús dels seus recursos.
 • Accedir a tots els serveis de la biblioteca, presencials o en línia.
 • Utilitzar el préstec en totes les seues formes, fons propi, PUC i SOD.
 • Proposar la compra de documents.
 • Fer ús dels espais de treball individual o en grup.
 • Suggerir o queixar-vos respecte als serveis i recursos de la biblioteca.
 • Mantenir la confidencialitat de les vostres dades personals.

Els vostres deures

 • Tenir una actitud amable i respectuosa envers els altres usuaris i el personal de la biblioteca.
 • Respectar les instal·lacions, els espais, els equipaments i els documents, i utilitzar-los adequadament.
 • Complir la normativa d'ús dels serveis i espais.
 • Respectar els horaris.
 • Utilitzar la xarxa de la UdL de manera responsable.
 • Fer ús personalitzat del carnet de la UdL i mostrar-lo quan us el demanem.
 • Usar el correu electrònic, perquè és com es comunica la biblioteca.
 • Respectar la normativa de propietat intel·lectual i les llicències d'ús pel que fa a la reproducció de documents i als recursos electrònics.
 • Retornar els documents en préstec en els terminis fixats.
 • Dipositar els documents en els carros un cop utilitzats.
 • Tenir cura de les vostres pertinences personals.

  Documents