Formació

Oferim activitats formatives adaptades a estudis de grau, postgrau i doctorat. Aquestes activitats, adreçades a la comunitat universitària i a altres usuaris externs, us permetran:

 • Conèixer els serveis i recursos de les biblioteques
 • Aprendre a localitzar la informació més idònia i a utilitzar-la de manera més efectiva.
 • Oferim activitats adaptades a cada tipus d'usuari. Consulta quines són les que més s'adapten a les teves necessitats.
Què necessites? Sessió recomanada  Què aprendràs? Durada aprox.
Si acabes d'arribar a la UdL... Acollida Descobriràs les biblioteques de la UdL, els seus serveis i recursos d'informació bàsics 30-45 minuts
Si necessites trobar documents... Cerca en catàlegs Coneixeràs l'ús del Catàleg de la Biblioteca i del Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya 30-45 minuts 
Si necessites trobar articles del teu àmbit... Bases de dades específiques (segons àmbit) Sabràs identificar les eines de cerca especialitzades del teu àmbit i com trobar-hi articles 1 hora
Si estàs fent el TFG...  Recursos d'informació per al TFG Descobriràs les bases de dades especialitzades del teu àmbit temàtic i aprendràs a utilitzar Mendeley, una eina que et facilitarà fer la bibliografia del teu treball 2 hores
Si necessites una eina que et faciliti fer les bibliografies dels teus treballs... Mendeley Aprendràs a crear una base de dades bibliogràfica i bibliografies de manera automàtica 2 hores
Si vols aprofundir en la cerca d'informació, les eines de cerca...  Competències informacionals
Matèria transversal (2 crèdits ECTS) (curs 2017-18: període de preinscripció obert!)
Adquiriràs habilitats que et permetran:
 • satisfer les teves necessitats d'informació
 • identificar les millors fonts d'informació segons les teves necessitats
 • construir estratègies de cerca
 • organitzar, gestionar i difondre la informació de manera ètica i legal
20 hores presencials 

 

 • Sessions per a estudiants de doctorat amb col·laboració amb l'Escola de Doctorat amb l'objectiu de mostrar elements bàsics que envolten l'activitat científica i que són fonamentals per poder avançar professionalment en la tasca investigadora.
 • Sessions específiques a màsters o postgraus: 
Sessió recomanada  Contingut Ofertada a través de... Durada aprox.
Acollida Descobriràs les biblioteques de la UdL, els seus serveis i recursos d'informació bàsics Biblioteca 30-45 minuts
Cerca en catàlegs Coneixeràs l'ús del Catàleg de la Biblioteca i del Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya Biblioteca 30-45 minuts
Bases de dades específiques (segons àmbit) Sabràs identificar les eines de cerca especialitzades del teu àmbit i com trobar-hi articles Biblioteca 1 hora
Recursos d'informació per al TFM Descobriràs les bases de dades especialitzades del teu àmbit temàtic i aprendràs a utilitzar Mendeley, una eina que et facilitarà fer la bibliografia del teu treball Biblioteca 2 hores
Gestor bibliogràfic Mendeley Aprendràs a crear una base de dades bibliogràfica i bibliografies de manera automàtica Escola de Doctorat
Biblioteca
1-1.30 hora
Accés obert a la documentació científica Descobriràs el moviment d'accés obert i aspectes bàsics de la propietat intel·lectual Escola de Doctorat 2 hores
Indicadors i eines per avaluar la producció científica Aprendràs a identificar les revistes amb factor d'impacte en una àrea de coneixement específica i el nombre de cites d'un autor Escola de Doctorat 2 hores

 

 

Sessions per al PDI —organitzades en col·laboració amb l'ICE— posen a l’abast del professorat una activitats formatives de suport a la recerca:

 • Sessions de col·laboració en assignatures
 • Sessions formació de suport a la recerca (accés obert, producció científica...)
 • Assessoraments. Adreçats a optimitzar l'ús dels recursos i suport a la recerca

Per al PAS de la UdL, oferim sessions personalitzades de formació en cerca d'informació, gestió de referències bibliogràfiques, etc.

Destinataris Sessió recomanada  Què aprendràs? Ofertada a través de... Durada aprox.
Si ets un estudiant de batxillerat del Projecte Itinera Itinera Coneixeràs els serveis i els recursos de la biblioteca, les fonts d'informació i aprendràs a citar i a fer un ús ètic de la informació. Institut de Ciències de l'Educació 2 hores
Si ets un usuari extern... Formació externa Et formaràs i rebràs assessorament sobre recursos d'informació especialitzada Biblioteca 2 hores