La biblioteca en xifres

La biblioteca en xifres

Dades recollides a la Memòria 2015/2016 del Servei de Biblioteca i Documentació (SBD)