Difusió de la recerca

Si investigues i publiques et pot interessar...

Si investigues i publiques et pot interessar saber com promocionar la teva recerca a través del Repositori Obert UdL, del Portal de la Recerca de les Universitats de Catalunya, de les xarxes socials acadèmiques, identificadors d'investigador...

Publicar al Repositori

El Repositori Obert de la UdL recull, organitza i difon les publicacions en accés obert i en format digital derivades de l’activitat docent, investigadora i institucional del professorat i d'altres membres de la comunitat universitària.

Portal de la Recerca de les Universitats de Catalunya

El Portal de la Recerca de les Universitats de Catalunya (PRC) recull, mostra i difon des d’un lloc únic els resultats de la recerca produïda a les universitats i centres de recerca catalanes, en quant a investigadors, publicacions, grups i projectes de recerca per a la comunitat científica internacional, empreses, organitzacions finançadores i públic en general, facilitant així l'accés obert a la producció científica

  Guies