Suport a la docència

Si necessites documents nous per a les teves assignatures...

Compra i subscripcions

Si actualitzes la bibliografia de les teves assignatures o creus que calen més exemplars, omple el formulari i els adquirem segons disponibilitat pressupostària.

Si has modificat la bibliografia recomanada de les assignatures...

Bibliografia al catàleg

Enllacem els documents de la bibliografia recomanada al catàleg de la biblioteca per facilitar-ne la localització.

Si tens dubtes sobre drets d'autor al campus virtual...

Guia per a la publicació de materials al CV

Tota la informació per saber quins documents pots compartir amb els teus alumnes al campus virtual, tot respectant la Llei de propietat intel·lectual.

Si vols penjar els materials de les teves assignatures en obert

UdL OpenCourseWare

Permet posar a disposició de la societat, professors, estudiants i autodidactes els teus materials docents.

Si els teus estudiants han de fer un treball bibliogràfic...

Sessions de cerca en recursos específics per als teus alumnes

Sessions en assignatures, on els estudiants aprenen a cercar en recursos especialitzats, a usar èticament la informació i a citar-la correctament.

Si necessites formar-te en recursos d'informació...

Sessions de formació per al PDI

Oferim sessions individuals o en grups petits, segons necessitats, i també tallers a través de l'ICE.