Préstec de documents

El servei de préstec permet treure i retornar documents des de qualsevol biblioteca durant un període limitat de temps. Les normes que el regeixen són diferents en funció del tipus del document.

Condicions de préstec (UdL)

 Descarregar Pdf
 • Estudiantat de grau: 8 documents durant 14 dies i fins a 4 renovacions
 • Estudiantat de grau (doble matrícula): 14 documents durant 14 dies i fins a 4 renovacions
 • Estudiantat de postgrau (títols oficials i propis UdL): 14 documents durant 14 dies i fins a 4 renovacions
 • Estudiantat d'homologació de títols: 4 documents durant 7 dies i fins a 4 renovacions
 • Programa sènior: 8 documents durant 14 dies i fins a 4 renovacions
 • Estudiantat de centres adscrits (RL): 4 documents durant 7 dies i fins a 4 renovacions
 • Estudiantat de les aules per a la gent gran: 4 documents durant 7 dies i fins a 4 renovacions
 • Antics alumnes UdL (Alumni UdL): 4 documents durant 7 dies i fins a 4 renovacions

 

 • Professorat UdL: 125 documents durant 1 any
 • PDI temporal (menys d’1 any): 25 documents durant 6 mesos i fins a 4 renovacions
 • Professorat investigador: 25 documents durant 6 mesos i fins a 4 renovacions
 • Personal acadèmic en formació: 25 documents durant 6 mesos i fins a 4 renovacions
 • Professorat ICE: 4 documents durant 7 dies i fins a 4 renovacions
 • Professorat títols propis: 14 documents durant 14 dies i fins a 4 renovacions
 • Antics membres del PDI de la UdL: 14 documents durant 14 dies i fins a 4 renovacions

 

 • PAS UdL: 14 documents durant 14 dies i fins a 4 renovacions
 • Antics membres del PAS de la UdL: 14 documents durant 14 dies i fins a 4 renovacions

 

 • Convenis en general (segons clàusules conveni): 4 documents durant 7 dies i fins a 4 renovacions
 • Conveni UdL-IRTA (serveis generals, administratius, laboratori i camp, tècnics): 14 documents durant 14 dies i fins a 4 renovacions
 • Conveni UdL-IRTA (directors i investigadors): 125 documents durant 1 any
 • Mestres d'educació infantil i primària i professors d'instituts: 4 documents durant 7 dies i fins a 4 renovacions
 • Tutors de pràctiques: 4 documents durant 7 dies i fins a 4 renovacions
 • Estudiants de batxillerat del programa Itinera: 4 documents durant 7 dies i fins a 4 renovacions
 • Estudiants de batxillerat internacional: 4 documents durant 7 dies i fins a 4 renovacions
 • Usuaris autoritzats pel CDOCS i altres expressament autoritzats: 4 documents durant 7 dies i fins a 4 renovacions
 • Préstec in situ PICA (UdA, UJI): 3 documents durant 14 dies i fins a 4 renovacions

Servei d'Obtenció de Documents (SOD)

 Descarregar Pdf

El Servei d'Obtenció de Documents us permet obtenir els documents que no es troben a les biblioteques de la nostra universitat i, també, que d'altres usuaris externs a la UdL puguin disposar de documents de les nostres biblioteques.

L'obtenció de documents a través d'aquest servei comporta una despesa econòmica determinada a càrrec de l'usuari. Si el document que es vol sol·licitar pertany a una biblioteca del CSUC  (Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya), podeu demanar-lo gratuïtament a través del PUC (préstec de llibres entre biblioteques del CBUC).

Documents que arriben d'altres biblioteques de Catalunya (CSUC) (*)

Concepte Usuaris interns Usuaris externs
Còpia d'un article / part d'una monografia 0,15 €/fotocòpia 7,26 €/40 còpies
Préstec 1,00 € 9,00 €

Documents procedents d'altres biblioteques de l'estat (REBIUN) (*)

Concepte Usuaris interns Usuaris externs
Còpia d'un article / part d'una monografia 6,05 €/40 còpies 14,52 €/40 còpies
Préstec 9,00 € 18,00 €

(Tarifes Aprovades pel Consell de Govern el 11/12/2017)

(*) Aquests imports poden estar subjectes a modificacions, en funció dels acords tarifaris dels nostres centres subministradors nacionals (REBIUN, CBUC) i internacionals. L'obtenció i subministrament de còpies està subjecte al 21% d'IVA. 

Podeu consultar la normativa aquí.

Universitat de Lleida
Servei de Biblioteca i Documentació
Servei d'Obtenció de Documents
C. de Jaume II, 67
25001 Lleida
bid.sod@udl.cat
Tel. +34 973 003 517
Fax +34 973 003 518