Prorrogada i modificada la mesura espanyola i portuguesa per reduir els preus de l’electricitat

Descarregar Pdf

La Comissió Europea ha aprovat, d'acord amb les normes sobre ajuts estatals, la pròrroga i modificació d'una mesura espanyola i portuguesa destinada a reduir els preus a l'engròs de l'electricitat al mercat ibèric (Mercat Ibèric de l'Electricitat, MIBEL) reduint els costos dels insums de les centrals elèctriques alimentades amb combustibles fòssils.

La mesura modificada, que estarà en vigor fins al 31 de desembre de 2023, es va aprovar d'acord amb l'article 107, apartat 3, lletra b), del Tractat de Funcionament de la Unió Europea (TFUE) i reconeix que les economies espanyola i portuguesa continuen experimentant una greu pertorbació.

Mesura espanyola i portuguesa

Al juny de 2022, la Comissió va aprovar una mesura per reduir els costos dels insums de les centrals elèctriques alimentades amb combustibles fòssils a Espanya i Portugal i amb això els seus costos de producció i, en última instància, el preu al mercat majorista de la electricitat, en benefici dels consumidors. La mesura havia d'expirar el 31 de maig del 2023.En virtut d'aquesta mesura, els productors d'electricitat reben un pagament que funciona com a subvenció directa per finançar una part del cost de combustible. El pagament es calcula diàriament sobre la base de la diferència entre el preu de mercat del gas natural i un preu màxim del gas. Entre el juny i el desembre del 2022, el preu màxim es va fixar en 40 EUR/MWh. Transcorreguts els 6 primers mesos, el preu màxim estava previst que augmentés 5 EUR al mes.

La mesura es finança mitjançant: i) part de les anomenades «rendes de congestió» (rendes obtingudes pel gestor de la xarxa de transport espanyol com a resultat del comerç transfronterer d'electricitat entre França i Espanya); ii) una taxa («cost d'ajust») imposada per Espanya i Portugal als compradors que es beneficien de la mesura.

Les autoritats espanyoles i portugueses afirmen que l'estalvi net total (un cop considerats els ajustaments de costos) per als consumidors espanyols i portuguesos en conjunt va pujar a uns 5.000 milions d'euros entre juny del 2022 i gener del 2023.

Consulteu el comunicat de premsa complet aquí