Noves normes per a les infraestructures energètiques transfrontereres

Descarregar Pdf

El Consell ha adoptat un Reglament revisat sobre les xarxes transeuropees denergia (RTE-E). Aquest nou Reglament té com a objectiu modernitzar, descarbonitzar i interconnectar les infraestructures energètiques transfrontereres dels Estats membres, per tal que la UE assoleixi els seus objectius de neutralitat climàtica per al 2050.

El Reglament revisat també té el propòsit de continuar garantint la integració del mercat, la competitivitat i la seguretat del subministrament.

L'adopció es produeix després de l'acord provisional assolit amb el Parlament Europeu el desembre del 2021 i constitueix la darrera etapa del procediment d'adopció.

Entre altres coses, el nou Reglament deixarà de brindar suport a nous projectes de gas natural i petroli i establirà criteris obligatoris de sostenibilitat per a tots els projectes que simplificaran i acceleraran els procediments d’autorització i concessió de permisos.

El Reglament revisat posarà èmfasi en el paper de l'energia procedent de fonts renovables en relació amb tots els actius, incloses les xarxes de gas intel·ligents, i obrirà la possibilitat d'una cooperació no vinculant a l'àmbit de la planificació de xarxes marítimes.

Comunicat de premsa. Consell de la Unió Europea