Els eurodiputats demanen protegir el dret fonamental dels treballadors a la desconnexió

Descarregar Pdf

El Parlament Europeu entén el dret a la desconnexió com un dret fonamental, que permet a la persona deixar de gestionar tasques relacionades amb la feina -com ara trucades telefòniques, correus electrònics o altres comunicacions digitals- fora del seu horari laboral. Això inclou les vacances i altres tipus de permís. Els Estats membres han d'adoptar totes les mesures necessàries perquè els treballadors puguin exercir aquest dret, també mitjançant la seva inclusió en els convenis col·lectius entre els agents socials. Han de garantir que cap treballador sigui discriminat, criticat, acomiadat o objecte de represàlies de cap tipus a l’hora d’exercir-lo.

Més informació