Disseny i Realització de Revisions Bibliogràfiques Efectives Especialitzades en l’Àmbit de Ciències de la Salut – 3 crèdits ECTS (virtual)

Descarregar Pdf

OBJECTIU

L’objectiu d’aquest curs és que l’alumnat pugui integrar de manera progressiva i pràctica eines, recursos i estratègies metodològiques per realitzar revisions bibliogràfiques especialitzades en l’àmbit de les ciències de la salut, destinades a l’elaboració d’un treball acadèmic o d’investigació.

CONTINGUTS

El curs està format per set mòduls.-

 • Mòdul 1: Per on començar? Etapes del procés de cerca
 • Mòdul 2: Identificar la necessitat informativa
 • Mòdul 3: Elaborar l'estratègia de cerca
 • Mòdul 4: Localitzar les fonts d'informació
  • PubMed
 • Mòdul 5: Avaluar els resultats obtinguts
 • Mòdul 6: Gestionar els resultats
  • Zotero
 • Mòdul 7: Utilitzar de forma ètica i legal la informació

MODALITAT

Curs en línia que es realitza a través del Campus Virtual de la Universitat de Lleida i que se seguirà de manera asincrònica, amb alguna videoconferència que quedarà gravada al campus virtual.

DURADA

75 hores (30 hores guiades per l’equip docent + 45 hores e treball autònom de l’alumnat)

DATES

Del 3 al 14 de juliol de 2023

CRÈDITS ECTS: 3

METODOLOGIA

L’alumnat podrà consultar autònomament els materials i els vídeos, i dur a terme les tasques sense un horari de connexió específic.

L’avaluació consistirà en l’entrega, en format digital i individual, de les tasques d’autoavaluació a través del Campus Virtual.

Els alumnes que vulguin reconèixer el curs amb ECTS han de lliurar el treball final on es desenvoluparà una revisió bibliogràfica d’un tema proposat fins a una setmana després d’haver acabat el curs.

ENLLAÇ A LA INSCRIPCIÓ I PROGRAMA