Comissió Nacional Avaluadora de l'Activitat Investigadora (CNEAI)

La CNEAI realitza l’avaluació de l’activitat investigadora dels professors universitaris i del personal de les escales científiques del CSIC, amb l’objectiu que els sigui reconegut un complement de productivitat (sexenni).