XXVI Assemblea REBIUN 2018

Descarregar Pdf

Pòster amb les conclusions de la XXVI Assemblea REBIUN

El 7, 8 i 9 de novembre es va celebrar a la Universidad de Salamanca la XXVI Asamblea Anual de REBIUN. Aquesta Assemblea es concep com un fòrum nacional de planificació, organització, definició i seguiment dels projectes i objectius de la Red Española de Bibliotecas Universitarias (sectorial de la CRUE). En aquesta, hi són representades totes les biblioteques universitàries d’àmbit nacional i del CSIC.

A les 26enes Jornades de REBIUN es van presentar els informes anuals de les quatre línies i s’hi van exposar les activitats desenvolupades pels diferents grups de treball: catàleg col·lectiu, estadístiques, patrimoni bibliogràfic, préstec  interbibliotecari i repositoris.

Aquestes són les principals conclusions a les que es va arribar:

  • Necessitat de col·laborar i treballar de manera coordinada amb la resta de comissions sectorials.
  • REBIUN es consolida com agent imprescindible per a l’Accés Obert a la ciència, ampliant la col·laboració amb el sistema nacional i internacional de I+D+i.
  • Transcendir la cooperació nacional i obrir un àmbit internacional, especialment amb biblioteques universitàries portugueses.
  • Reforçar els repositoris com a infraestructures obertes, distribuïdes i sostenibles, amb un paper més actiu en el cicle de generació i difusió del coneixement.
  • Promoure la difusió de la Agenda 2030 i afavorir l’assoliment dels objectius i metes de desenvolupament sostenible.
  • Compromís amb la qualitat i millora contínua: comunicació com a element de transparència i visibilitat.
  • Planificació estratègica com a resposta als reptes que plantegen els canvis en l’educació superior, la investigació i la comunicació científica.