Llum verda a les targetes europees de discapacitat i estacionament

Descarregar Pdf
  • Mateixes condicions preferencials per a les persones amb discapacitat, inclòs l'accés prioritari i l'estacionament reservat
  • La Targeta Europea de Discapacitat serà gratuïta
  • Podran beneficiar-se els turistes i els participants a Erasmus+

Els eurodiputats van donar dimecres llum verda a la targeta de discapacitat de la UE i a la targeta europea d'estacionament per a les persones amb discapacitat.

Les noves normes, aprovades per 613 vots a favor, 7 en contra i 11 abstencions i ja acordades pel Parlament i el Consell, creen una targeta de discapacitat a escala de la UE per garantir que les persones amb discapacitat tinguin igualtat d‟accés a condicions preferencials, com ara taxes d'entrada reduïdes o nul·les, accés prioritari i accés a estacionament reservat.

Ambdues targetes donaran als seus titulars, així com als acompanyants i als animals de suport, accés a la majoria de les mateixes condicions que els titulars de targetes nacionals. Les noves normes només s'aplicaran a les estades de curta durada i als titulars de targetes de discapacitat que es traslladin a un altre Estat membre per a un programa de mobilitat, com ara Erasmus+.

Targeta Europea de Discapacitat

La Targeta Europea de Discapacitat s'expedirà en format físic i, quan estigui disponible, en format digital, i serà gratuïta (també la renovació). Els països decidiran si cobrar-la en cas de pèrdua o deteriorament.

Targeta Europea d'Estacionament per a persones amb discapacitat

La targeta europea d'estacionament per a persones amb discapacitat s'expedirà en format físic. Els països podran cobrar pels costos administratius d'emissió i de renovació de la targeta.

Accés a la informació

La Directiva exigeix als països de la UE i a la Comissió que donin a conèixer les targetes, en particular mitjançant la creació d'un lloc web europeu centralitzat. Aquest lloc web estarà vinculat a webs nacionals, amb informació sobre com obtenir, utilitzar i renovar les targetes i informació sobre les condicions preferencials.

Consulteu la nota de premsa completa aquí (Parlament Europeu).